ΦΛΩΡΙΝΑ Μόνο Σάββατο (…ποτέ την Κυριακή) - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Μόνο Σάββατο (…ποτέ την Κυριακή)

.

.

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Μόνο Σάββατο (…ποτέ την Κυριακή)

-Ένας νέος Πολιτικός με εκπαιδευτική κουλτούρα είναι γνωστός στην πόλη για τη θρησκευτική του ευλάβεια και όχι για τα πολιτικά του καθήκοντα, κάθε Κυριακή εκκλησιάζεται με περίσσια εκτίμηση στα θεία.

-Μια Κυριακή πρωί ήρθε ένας εξομολογητής, ζήτησε να δει τον Πολιτικό και είπε: Έμαθα ότι εκκλησιάζεσαι πολύ τακτικά, πες μου ειλικρινά ποιος είναι ο πραγματικός λόγος.

-Ο Πολιτικός κοίταξε με δισταγμό τον εξομολογητή και είπε: Κάθε Σάββατο παραβιάζω την 6η εντολή «ου μοιχεύσεις», έτσι την Κυριακή έρχομαι στον ναό να ζητήσω συχώρεση και επειδή ο Θεός μου την δίνει το άλλο Σάββατο παραβιάζω ξανά την ίδια εντολή και την Κυριακή ζητώ πάλι συχώρεση.-

Κεντρική ιδέα: Η συχνή παρουσία στις θρησκευτικές δοξολογίες δεν φανερώνει πάντα ενάρετο ή ηθικό άνθρωπο.

Σπύρος Α. Ηλιάδης
Δημοσιογράφος – Εκδότης