ΦΛΩΡΙΝΑ Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνεται ότι για το Σάββατο 29/08/2020 η λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί των οδών Λ. ΜΟΔΗ - ΑΜΥΝΤΑ θα διεξαχθεί κανονικά - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνεται ότι για το Σάββατο 29/08/2020 η λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί των οδών Λ. ΜΟΔΗ - ΑΜΥΝΤΑ θα διεξαχθεί κανονικά

.

.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνεται ότι για το Σάββατο 29/08/2020 η λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί των οδών Λ. ΜΟΔΗ - ΑΜΥΝΤΑ θα διεξαχθεί κανονικά

 


Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Φλώρινας

Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνεται ότι για το Σάββατο 29/08/2020 η λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί των οδών Λ. ΜΟΔΗ - ΑΜΥΝΤΑ θα διεξαχθεί κανονικά και θα συμμετέχει το σύνολο των παραγωγών επί των σκέπαστρων και επί της οδού Αμύντα στον πεζοδρομημένο χώρο με τις προσόψεις των πάγκων προς τα καταστήματα Δημοτικής Αγοράς και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361/07.08.2020 (ΦΕΚ 3331/09.08.2020 τεύχος Β’. Άρθρο 2 παρ. 1,3,4. Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 και των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017.


Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.

Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .

Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .

Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό. 

Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .

Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».

Οι καταναλωτές οφείλουν:

Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.

Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.