ΦΛΩΡΙΝΑ Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας

.

.

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) & β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.6/55081/Δ1/13-5-2020, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά παιδιά και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν από 1-12014 έως και 31-12-2014.

Οι εγγραφές αρχίζουν την 15η Μαΐου 2020 και λήγουν την 29η Μαΐου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:

 1. Αίτηση (τη χορηγεί το σχολείο).
 2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο μαθητής έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
 3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μαθητές που δεν κατοικούν στη ζώνη ευθύνης του σχολείου ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
 4. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση μετακίνησης.
 6. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (από το Νηπιαγωγείο του παιδιού)

Σημείωση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Από τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) & β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.6/55081/Δ1/13-5-2020, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά παιδιά και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν από 1-12014 έως και 31-12-2014.

Οι εγγραφές αρχίζουν την 15η Μαΐου 2020 και λήγουν την 29η Μαΐου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:

 1. Αίτηση (τη χορηγεί το σχολείο).
 2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο μαθητής έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
 3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μαθητές που δεν κατοικούν στη ζώνη ευθύνης του σχολείου ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
 4. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση μετακίνησης.
 6. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (από το Νηπιαγωγείο του παιδιού)

Σημείωση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Από τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων