ΦΛΩΡΙΝΑ Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ) ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 101,5 FM - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ) ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 101,5 FM

.

.

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ) ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 101,5 FM

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣΣε απευθείας μετάδοση από τον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής από το ράδιο Φλώρινα 101,5 FM
07:30 έως 10:30