ΦΛΩΡΙΝΑ Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας . - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .

.

.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .

Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .
Ο  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ’ όψη :
Κανονισμός (ΕΟΚ ευρατομ) αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971.
Άρθρο 30 N. 4497/2017
Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.
Το γεγονός ότι αργία της  25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ συμπίπτει με την ημέρα διενέργειας λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας,
Την με αριθ. 325/2020 Απόφαση μας περί Προσωρινής απαγόρευσης πώλησης Βιομηχανικών Προϊόντων στις λαϊκές αγορές Δήμου Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω της επίσημης αργίας της 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , από την ημέρα Τετάρτη στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 24-3-2020  μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.
                                                                                                - Ο    ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ -     

                     ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ