ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

.

.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ

1. «Μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (αιγοπρόβατα)»
Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
2. «Παράταση υλοτομίας των συστάδων 5γ, 1ε και 2β δάσους Ακρίτα»
Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3. «Σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών (Παραλαβής  Προμηθειών και Υπηρεσιών) του άρθρου 221 παρ.11β του Ν. 4412/2016  και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 για το έτος 2020»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων  του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσης»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης κινητών-ακινήτων, για το έτος 2020 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσης»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσης»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσης»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2020»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9. «Συμβάσεις Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας /Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
10. «Παράταση διάρκειας λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, υπεύθυνη πράξης.


11. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 112/2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά  με την Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
12. «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση - τροποποίηση της με αριθ. 235/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2020 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσας»
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
14. «Πρόταση Οικονομικής Επιτροπής για τον Καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών των Κοινοχρήστων χώρων»
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
15. «Λήψη απόφασης για θέματα ονοματοθεσίας οδών και αρίθμησης ιδιοκτησιών στο Συνοικισμό Εργατικών Κατοικιών ¨ΦΛΩΡΙΝΑ V¨» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 2/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
16. «Περιεχόμενο πράξης προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Σημείωση: μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 13:00΄ μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Βουλευτή ΝΔ,
    κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,                                ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ
    κα Θεοπίστη Πέρκα
3) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
    κ. Γεώργιο Κασαπίδη                                                                                                   
4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
    κ. Ιωάννη Κιοσέ
5) Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                        
    Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6) Πρόεδρο Κοινότητας Φλώρινας
    κ. Κωνσταντίνο Ρόζα
7) Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
    Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας