ΦΛΩΡΙΝΑ Νέα πιστοποίηση για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Νέα πιστοποίηση για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας

.

.

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Νέα πιστοποίηση για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας

Νέα πιστοποίηση για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας
Το ΕΚΦ συνεχίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και στη νέα έκδοση του προτύπου EN ISO 9001_2015 με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών του και με στόχο την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών διατηρώντας πάντα τον προσανατολισμό του στις βασικές αρχές της ποιότητας.

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Ως μια πιστοποιημένη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, το ΕΚΦ προσφέρει τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης στα σωματεία – μέλη του αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Παρεμβαίνει δυναμικά και με επιχειρήματα σε όλα τα θέματα που απασχολούν το εργατικό δυναμικό της περιοχής και τα νέα προγράμματα απασχόλησης. Οι πιστοποιημένες υπηρεσίες του αναγνωρίζονται από όλα τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες καθιστώντας το έναν αξιόπιστο συνομιλητή.   

Η νέα πιστοποίηση θα συμβάλει ιδιαίτερα:

στην ενίσχυση της φήμης του εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. σωματεία – μέλη),
στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων του (π.χ. δράσεις, προγράμματα, ενημερώσεις),
στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας (π.χ. ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση),
στην αύξηση της ικανοποίησης των συνεργαζόμενων μερών,
στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία (π.χ. αλληλεπίδραση με όλους τους παραγωγικούς φορείς).