ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

.

.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Αποτέλεσμα εικόνας για δήμος αμυνταίουΣυνεδριάζει την Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010.
Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αμυνταίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση – Σχέδια Ασφάλειας Νερού» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2862/11-09-2019 Πρόσκλησης 104.
Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105.
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 153.020,02 €.
Αποδοχή συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ‘’Χ ‘’ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 153.020,02 €.
Τροποποίηση της με αριθμό 223/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Διαβαθμιδικών Συμβάσεων.
. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου της πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων-στάσεων στον Δήμο Αμυνταίου» που θα υποβληθεί στα πλαίσια της πρόσκλησης V του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Έγκριση τεχνικού αντικειμένου της πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου», που θα υποβληθεί στα πλαίσια της πρόσκλησης VIII του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης για ανταλλαγή τμήματος αγροτεμαχίου στην ΤΚ Λεβαίας.
Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών Τ.Κ. Σκλήθρου».
Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 συν/σμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου».
Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».
Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.