ΦΛΩΡΙΝΑ Έναρξη των τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Έναρξη των τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας

.

.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Έναρξη των τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας

Έναρξη των τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας.