ΦΛΩΡΙΝΑ Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου

.

.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου

Αποτέλεσμα εικόνας για δήμος αμυνταίουΚαλούμε τους φορείς που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αμυνταίου, καθώς και τους δημότες και τις δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι – εγγεγραμμένες στου εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2019, για την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου.
ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου θα συγκροτηθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 31/12/2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄).

Αναλυτικά, καλούνται:

Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Αμυνταίου και συγκεκριμένα:

α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

γ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

δ) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων

ε) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

στ) Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

ζ) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

η) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

να προτείνουν τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωτή), την κατηγορία που εμπίπτουν καθώς και να καταθέσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας.

Οι δημότες και δημότισσες Αμυνταίου και συγκεκριμένα:

Οι εγγεγραμμένοι – εγγεγραμμένες στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμυνταίου, καταθέτοντας υπογεγραμμένη αίτηση δηλώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου στο  Δημαρχείο Αμυνταίου στο Αμύνταιο.

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ