ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

.

.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Αποτέλεσμα εικόνας για δημος αμυνταιουΣυνεδριάζει τη Δευτέρα, στις 7 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στον σύνδεσμο ύδρευσης Ολυμπιάδας και Γαλάτειας-Αναργύρων.
Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για το  Κέντρο Πρόληψης  των Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Φλώρινας (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ).
Εκκαθάριση και λύση της ΔΕΑ και έγκριση Ισολογισμού εκκαθάρισης.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Καθορισμός όχθης-παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρης», με ΚΑ : 30.7413.026, προϋπολογισμό 17.000,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π. Δ΄.
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 15 MW στη θεση «Περικοπή» της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμυνταίου»
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 188 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σωτήρα, του Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου»
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 445 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σωτήρα, του Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου»
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 194 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σωτήρα, του Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου»
΄Εγκριση γνωμοδότησης δημοτικού συμβουλίου για την εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών ιστών στην κορυφή Αερορράχη.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διόρθωση σφάλματος σε ΚΑΕΚ, στην εντός σχεδίου πόλης Αμυνταίου περιοχή και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου, βάση της υπ’ αριθ. 15233/5.9.2019 αίτησης του κ. Ράσσου Αλέξανδρου (ΚΑΕΚ 470110135002)».
Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης για ανταλλαγή τμήματος αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λεβαίας.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην ΤΚ Νυμφαίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.
Έγκριση των αριθ. 23/2019 και 56/2019 αποφάσεων ΕΠΖ που αφορούν τροποποίηση της αριθ. 332/2018 ΑΔΣ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου».
Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης λόγω Εμποροπανήγυρης στην ΔΚ Αμυνταίου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 153/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.