ΦΛΩΡΙΝΑ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας o Θεόδωρος Θεοδουλίδης - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας o Θεόδωρος Θεοδουλίδης

.

.

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας o Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Σήμερα Τέταρτη 21 Αυγούστου 2019 διεξήχθη η ψηφοφορία για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων  στο  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη , κατ' αλφαβητική σειρά, έλαβαν τις εξής ψήφους:
1. Θεοδουλίδης Θεόδωρος   110 (εκατόν δέκα ) ποσοστό 67,8%
2. Μαρνέλλος Γεώργιος :  52 (πενήντα δυο) ποσοστό 32,2

Ο Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος , εκλέγεται Πρύτανης.


Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπρύτανη, έλαβαν τις εξής ψήφους:
1. Γαργαλιάνος Σταμάτιος  2 ( δυο)
2. Ζιώγας Ιωάννης  7 (επτά)
3. Ηλιάδου Σοφία 13 (δεκατρείς)
4. Ιορδανίδης Γεώργιος 21 ( είκοσι μια )
5. Μαρόπουλος Στέργιος 36 ( τριάντα έξι)
6. Μητλιάγκα Παρασκευή 15 ( δεκαπέντε)
7. Σαριαννίδης Νικόλαος  41 (σαράντα μία)
8. Σπύρτου  Άννα 20 ( είκοσι)
9. Χαριτούδη  Γεωργία  19 ( δεκαεννέα)


Αντιπρυτάνεις  εκλέγονται οι:
1. Καθηγητής Σαριαννίδης Νικόλαος
2. Καθηγητής Μαρόπουλος  Στέργιος
3. Καθηγητής Ιορδανίδης Γεώργιος
4. Καθηγήτρια  Σπύρτου

Ο
Πρύτανης

Αντώνιος Τουρλιδάκης