ΦΛΩΡΙΝΑ Περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού (για μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου) - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού (για μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου)

.

.

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού (για μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για δήμος ÃƒÅ½Ã‚Â±ÃƒÅ½Ã‚Â¼ÃƒÂÃ¢â‚¬Â¦ÃƒÅ½Ã‚Â½ÃƒÂÃ¢â‚¬Å¾ÃƒÅ½Ã‚Â±ÃƒÅ½Ã‚Â¯ÃƒÅ½Ã‚Â¿ÃƒÂÃ¢â‚¬Â¦Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου.Ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος στις 26-8-2019 και θα επαναληφθεί δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου στις 30Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου την Πέμπτη 29/ 8 /2019 απ’ όπου θα μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ