ΦΛΩΡΙΝΑ Στις 14 και 15 Αυγούστου το 9ο Φεστιβάλ Πολυπλατάνου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Στις 14 και 15 Αυγούστου το 9ο Φεστιβάλ Πολυπλατάνου

.

.

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Στις 14 και 15 Αυγούστου το 9ο Φεστιβάλ Πολυπλατάνου

Στις 14 και 15 Αυγούστου το 9ο Φεστιβάλ Πολυπλατάνου