ΦΛΩΡΙΝΑ Έτοιμο να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το τμήμα Ψυχολογίας στη Φλώρινα - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Έτοιμο να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το τμήμα Ψυχολογίας στη Φλώρινα

.

.

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Έτοιμο να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το τμήμα Ψυχολογίας στη Φλώρινα

Αποτέλεσμα εικόνας για παν δυτικης μακεδονιαςΤο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι έτοιμο να δεχτεί φοιτητές/τριες για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2019-2020.


Το Τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ Αριθμ. 4610/07.05.2019, Τεύχ. 70, Άρθρο 14, Παράγρ 1, ι).

Έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Λεπτομέρειες για την αποστολή του Τμήματος, τον απονεμόμενο τίτλο σπουδών, τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα, τον Κανονισμό Σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες ECTS κ.λπ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://psy.uowm.gr/

Η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αικατερίνη Δημητριάδου
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης