ΦΛΩΡΙΝΑ 51 θέσεις εργασίας (8μηνα) στον ΑΗΣ Μελίτης - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: 51 θέσεις εργασίας (8μηνα) στον ΑΗΣ Μελίτης

.

.

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019

51 θέσεις εργασίας (8μηνα) στον ΑΗΣ Μελίτης

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΗΣ ΜελίτηςH ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρίας Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής για τον Κλάδο ΑΗΣ Μελίτης που εδρεύει στη Μελίτη Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 31/07/2019 έως και Παρασκευή 09/08/2019.