ΦΛΩΡΙΝΑ ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Πότε θα προκηρυχθεί ο β' κύκλος του προγράμματος για 30.000 ανέργους - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Πότε θα προκηρυχθεί ο β' κύκλος του προγράμματος για 30.000 ανέργους

.

.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Πότε θα προκηρυχθεί ο β' κύκλος του προγράμματος για 30.000 ανέργους

Αποτέλεσμα εικόνας για εργατικο κεντρο φλωρινασΚανονικά θα προκηρυχθεί ο β' κύκλος της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους και φορείς για περίπου 30.000 ανέργους.Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς κανένα χρονικό κενό, θα προχωρήσει κανονικά στην προκήρυξη του β' κύκλου της Κοινωφελούς εργασίας. Εξάλλου έχουν ήδη συλλεχθεί τα αιτήματα των δήμων για κάλυψη επιπλέον θέσεων, τουλάχιστον αυτών που δεν καλύφθηκαν κατά της πρώτη φάση της Δράσης και το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται τους όρους συμμετοχής. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο καλύφθηκε ποσοστό κοντά στο 83% των διαθέσιμων θέσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα προσληφθούν περίπου 30.000 άνεργοι ενώ οι ειδικότητες θα βασίζονται στα αιτήματα των φορέων τα οποία δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις από την προηγούμενη δράση 8/2018.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ