ΦΛΩΡΙΝΑ Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Φλώρινας

.

.

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Φλώρινας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΦΑ Φλώρινας
Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ