ΦΛΩΡΙΝΑ Πρόσκληση του δημάρχου Αμυνταίου προς του εκπροσώπους των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Πρόσκληση του δημάρχου Αμυνταίου προς του εκπροσώπους των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές

.

.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση του δημάρχου Αμυνταίου προς του εκπροσώπους των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 (ΥΕΚ 146Α), ως ισχύουν

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2946/2001(ΥΕΚ 224Α), ως ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2019 (ΥΕΚ 97Α) σχετικά με τη διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής

4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 26/2012 (ΥΕΚ 57Α) – Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

5. Την αριθ. 14473/12-4-2012 (ΥΕΚ 1295Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών»

6. Το αριθ. πρωτ. 45516/14-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Ιουλίου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε κοινή σύσκεψη, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία νομίμως εκπροσωπούν και συνεπώς δεσμεύουν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής του Δήμου, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Στη σύσκεψη θα γίνει καταγραφή όλων των διαπιστευμένων εκπροσώπων που θα παραστούν, των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν και θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου καθώς και με κάθε πρόσφορο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ