ΦΛΩΡΙΝΑ Το βιογραφικό της Α/βάθμιας Καθηγήτριας Νέας Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ηλιάδου – Τάχου Σοφίας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Το βιογραφικό της Α/βάθμιας Καθηγήτριας Νέας Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ηλιάδου – Τάχου Σοφίας

.

.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Το βιογραφικό της Α/βάθμιας Καθηγήτριας Νέας Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ηλιάδου – Τάχου Σοφίας

Γεννήθηκε το 1960 στη Φλώρινα, πόλη όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα. Το 2015 εκλέχτηκε πρωτοβάθμια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Νέα Ελληνική Ιστορία και Ιστορία της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑΣπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: α) παρακολούθησε προπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, β) μεταπτυχιακές στη Φιλοσοφική Σχολή στον Τομέα Παιδαγωγικής και γ) αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Παιδαγωγικής Σχολής. Γνωρίζει την Αγγλική, τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα.
Έχει εκπαιδευτική εμπειρίααπό το 1981. Έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια και μόνιμη φιλόλογος σε Γυμνάσια και Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση Φλώρινας 1981-2000) και ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΠΤΔΕ Φλώρινας συμμετείχε στην οργάνωση και διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (1998-2000). Συμμετείχε σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων (1995-2005).
Έχει εκπαιδευτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2000. Δίδαξε: α) σε προπτυχιακό επίπεδο στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (2000-2009) και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας (2000-2009), β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο 1. στην Ελλάδα: στο ΠΤΔΕ Φλώρινας (2002- 2009), στο ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2012-2013) και στο ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ιστορία, τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική» το οποίο και διευθύνει και 2. στο εξωτερικό: στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος 2006 και Σεπτέμβριος του 2008).
Διαθέτει διοικητική εμπειρία, επειδή έχει διατελέσει από 18.9.2007-26.2.2008 Διευθύνουσα του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ (ΓΣ 199/18.9.2007), υπήρξε μέλος της ΟΜΕΑ του ΠΤΔΕ  (199/18.9.2013) Συντονιστής της ΟΜΕΑ του ΠΤΔΕ (ΓΣ 199/18.9.2013), υπήρξε μέλος του Συντονιστικού του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ (2008-2014), μέλος του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ (2011-2014), κυρίως όμως επειδή  από το 2015 μέχρι σήμερα διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της αγωγής: Θεωρητικές προσεγγίσεις στην έρευνα και διδακτική  της Ιστορίας, και της τοπικής  Ιστορίας», ( ΦΕΚ 2087/τ. Β/31-7-2014, το οποίο αναθεωρήθηκε με το (ΦΕΚ 896/τ. Β/1-4-2016 και ΦΕΚ 1116/τ. Β/20-4-2016).  Στο ΠΜΣ   μετέχουν 18 Καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. (Εις http://history.eled.uowm.gr/)
 Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) την περίοδο 2011-2015, εκλεγμένη Γραμματέας του ΔΣ τηςΕλληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) από το 2015 μέχρι σήμερα, μέλος της διεθνούς ακαδημαϊκής Εταιρείας InternationalStandingConferencefortheHistoryofEducation (ISCHE) και άλλων επιστημονικών εταιρειών. Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και διορθωτής  4 επιστημονικών περιοδικών.
Υπήρξε Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ (==Ειδικός Λογαρασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Υπήρξε Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα» και έχει ζωντανή κοινωνική δράση στο νομό της Φλώρινας, μετέχοντας σε συλλόγους και σωματεία. Μετείχε ως ακαδημαϊκό μέλος στην επιστημονική Επιτροπή για τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας που αφορούσαν στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Συμμετείχε σε 63 συνέδρια πανελλήνια και διεθνή. Δημοσίευσε 43 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων (28 σε πανελλήνια και 15 σε διεθνή). Επίσης, 3 περιλήψεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας 6 μονογραφιών, 4 συνολικά βιβλίων σε συνεργασία με άλλους ερευνητές (3 στα ελληνικά και ενός (1) στα αγγλικά), 64 συνολικά άρθρων από τα οποία δημοσιεύτηκαν 20 σε συλλογικούς τόμους και 44 σε επιστημονικά περιοδικά ελληνικά και ξένα. Επίσης, είχε την επιμέλεια σε 4 δημοσιευμένους συλλογικούς τόμους. Ορίστηκε επόπτρια 6 διατριβών (δύο που ολοκληρώθηκαν και 4 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Ορίστηκε μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών 9 διατριβών (3 που ολοκληρώθηκαν και 6 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Ακόμα ορίστηκε επόπτρια 26 μεταπτυχιακών εργασιών (23 που ολοκληρώθηκαν και 3 που βρίσκονται σε εξέλιξη) και μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών 36 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (29 που ολοκληρώθηκαν και 7 που βρίσκονται σε εξέλιξη). Έχει πάρει μέρος σε 13 βιβλιοπαρουσιάσεις-διαλέξεις και έχει εκδώσει 2 βιβλιοκρισίες. Έχει πάνω από 100 ετεροαναφορές.
Τα προσωπικά της ενδιαφέροντα στρέφονται στη συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 2 ιστορικά μυθιστορήματα, α) Ζαφειρένια μάτια (Μεταίχμιο) και β) Αγάπη ή Τζιχάντ (Επίκεντρο).
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
2016
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2016). Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων Ελλήνων τις  κοινότητες. Πόντος, Ρωσία, Σ. Ένωση. Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη. ISBN: ISBN978-960-599-092-3
2014
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2014). Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες. Διαδρομές ζωής ή θανάτου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
2013
Φωτιάδης Κ.-Ηλιάδου-Τάχου Σ.. (2013). Η παιδεία στις ελληνικές κοινότητες της τσαρικής Ρωσίας ως το 1920. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2013). Μέρες της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη: Τα χρώματα της βίας (1941-1945). (Θεσσαλονίκη :Επίκεντρο).

2012

AndreouΑ., Iliadou-Tachou S., MpetsasJ.. (2012).  Frederica’s Children or Marsahall Plan’s Kids? Students of the Royal Educational Institutions in Post-War Greece. (UK : Lambert Academic Publishing).

2007
ΦωτιάδηςΚ.- Ηλιάδου-ΤάχουΣ.. (2007). ΗπαιδείαστονΠόντο (1683-1922).Από τον Σεβαστό Κυμινήτη και τον Σάββα Τριανταφυλλίδη ως τον Νίκο Καπετανίδη. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη
2006
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006) Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας. (Αθήνα: Gutenberg)
2004
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004) Τα Βαλκάνια στη δίνη των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων. Ο Ελληνορουμανικός και Ελληνοσερβικός ανταγωνισμός στο βιλαέτι Μοναστηρίου (1870-1912) (Σταμούλης: Θεσσαλονίκη).
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004) Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη: όψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του ίλιντεν, μέσα από το αρχείο του Γ. Νιτσιώτα. (Σταμούλης: Θεσσαλονίκη).
2003
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2003) Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος και εκπαίδευση, μέσα από τους φακέλους της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας του Αρχείου της γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη)
2001
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2001) Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Από τα αρχεία των Μητροπόλεων Σερβίων-Κοζάνης, Σισανίου, Καστορίας, Μογλενών, Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχριδών.  (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη), Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2001) Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Από τα αρχεία των Μητροπόλεων Σερβίων-Κοζάνης, Σισανίου, Καστορίας, Μογλενών, Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχριδών.  (Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη)
2.ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ
2017

Iliadou-Tachou, S., Pougaridou P., (2017).Religion, Education and the configuration of national identity in the Ottoman millet’s context: a case study of the Black Sea orthodox communities (1453-1923). Journal Menon http://www.edu.uowm.gr/site/journal (ISSN: 17928494). (accepted for publication). { συνημμένηβεβαίωση 7/4/2017}.

Iliadou-Tachou, S., Varvounis E, Orfanou A. (2017).Elite powers and their impact on the education of the principality of Samos (1834-1912).Journal Menon http://www.edu.uowm.gr/site/journal (ISSN: 17928494). (accepted for publication). { συνημμένηβεβαίωσηαρ. πρ. 322/28.2.2017}.

2016

Iliadou-Tachou, S. (2016). Educational-Welfare Policies «in the Name of the Nation»: A Comparative Study in the Greek-Orthodox Communities of Macedonia and Black Sea Region (1860-1923). Espacio, Tiempo y Educación, 3(2), pp. 379-401. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.2016.003.002.016.

Gialamas, V., Iliadou-Tachou, S., &Orfanou, A. (2016).Negotiating Boundaries between Gender and Social Identities in the Principality of Samos: The Case of Divorces (1902-1911). European Journal of Social Sciences. Education and Research (EJSER). 8(1), pp. 90-103.


2015

Iliadou-Tachou, S., Alexia Orfanou (2015). “From Tsarist Russia to the Soviet Union: the Effects of Civil War on the Greco-phone Education”. In  Pr. ZandaRubene (ed). Democratisation of Education.Forums.Latvia: University of Latvia Press, pp. 131-141. {Selected papers from 36th International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) «Education, War and Peace»}.

Anastasiou D., Iliadou-Tachou S., Charisi A. (2015). The Influence of the School Hygiene and Paedology Movement on the Early Development of Special Education in Greece, 1900-1940: The Leading Role of Emmanuel Lambadarios. History of Education: Taylor and Francis, 44 (4), pp. 437-459, July 2015. DOI: 10.1080/0046760X.2015.101957.

Andreou, A., Iliadou – Tachou, S., BetsasI.,(2015).Inclusive education as a concept of social inclusion or as a method of assimilation?  The case of “Frederica’s children” in A. Sipitanou (ed). Proceedings of the 12th International Conference on Inclusive education in the Balkan countries.Policy and practice.Balkan Society for Pedagogy and Education. Thessaloniki: Kyriakidis,  pp.709-719.

2015

Iliadou-Tachou, S., Orfanou, A. (2015). Negotiating boundaries: Gender and social identities in the Ottoman Christian Communities: The case of divorces (1647-1923). In C. Zamfir et al. (Ed.), New perspectives on contemporary social studies.  Rome: European Center for Science, Education and Research  (EUSER), pp. 70-76.

2014
Iliadou – Tachou, S., Orfanou A. (2014). Negotiating boundaries: Gender and social identities in the Ottoman Christian communities; the case of divorces (1647-1923).Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(22), pp. 515-521.

Andreou A., Iliadou – Tachou, S., Mpetsas J., (2014). Education for excellence and leadership in Greece.The “National school of Anavryta” from a historical perspective.Journal Menon., issue 3, pp. 26-37.

Griva E., Chostelidou D., Ypsilanti A., Iliadou-Tachou S. (2014). Students Attending a Bilingual Primary School: A Record of a Language Biography. Procedia - Social and Behavioral Sciences: Elsevier, 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013    116  ( 2014 ). pp.  1319 – 1323. (Available online at www.sciencedirect.com).


2013
Iliadou – Tachou, S., Kalerrante E., Tsiggeni P., (2013). PASOK’s education policy about the transferring of Greek students attending Foreign Universities (1982-1991): A Study Case -Florina’s Pedagogical Academy. Journal Menon, issue 2b, November 2013, pp.71-85.

Iliadou – Tachou, S., Mpetsas J., (2013). Children in the Maelstrom of the Greek civil war.Educational and social practices at the beginning of the cold war. In P. Kiprianos (ed). Proceedings in the 15st AIFREF international conference Family, School and Local Societies. Policies and Practices for children. University of Patras,
pp. 33-39.

Iliadou-Tachou S. (2013). “The Attitudes of the Social Strata and the Political Camps in the City of Florina to the French Occupation of the City in the period 1916-1919 as Revealed by Local Historical Records”. In Dagkas A. (éd.), IdentitésculturellesenMéditerranée.Thessalonique : Editions épicentre, pp. 195-211.

Griva, E., Chostelidou, D., Ypsilanti, A., Iliadou-Tachou S. (2013). Estimating  the feasibility of a multisensory bilingual project in primary education. Procedia of  the 5th World Conference on Educational Sciences, ELSEVIER.

2011

Griva E., Iliadou-Tachou S. (2011). Foreign language policy addressed to Greek primary and secondary education: Teachers' viewpoints and students' attitudes towards plurilingualism. European Journal of Language Policy.3(1),  pp. 15-36 ,  January 2011.

2010

Griva Ε., Iliadou-Tachou S.,Tsakiridou E., Iordanidis G. Student teachers viewpoints and attitudes towards issues of  European Language Policy.  In Selected Papers in the proceedings of the International Conference on European Year of Intercultural Dialogue: discussing with languages-cultures. of Thessaloniki : Aristotle University, School of French Language and Literature, pp.  259-271.

2008
Iliadou-Tachou S., E. Tsakiridou, G. Iordanidis, E. Zmas (2008), “Greek University Students’ attitudes about European education networking and European education policy aspects”, EAIR Forum, Copenhagen, Denmark 26.8.2008 (πρακτικάσε CD).
Griva E., Iliadou-Tachou S, Tsakiridou E., Iordanidis G. (2008).  Student teachers’ viewpoints and attitudes towards issues of European Language PolicyΙnSelected Papers in the proceedings of the International Conference on European Year of Intercultural Dialogue: discussing with languages-cultures. Thessaloniki : Aristotle University, School of French Language and Literature.
2007
Andreou A.-Iliadou-Tachou S. (2007), “The dilemma: Modernization or perseverance in the ethnical traditions”, Conference of the Balkan Society, Thessaloniki, p. 415-423
Iliadou-Tachou S., E. Tsakiridou, J. Iordanidis, E. Griva, I. Betsas (2007), “A needs Analysis Project for postgraduate students of the University of Western Macedonia”, in the EAIR Annual Conference, Innsbruck, Austria (Πρακτικάσε CD).

3.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ.
2014
Iliadou – Tachou, S.,Orfanou A (2014). “Acculturation as a process of national homogenization: a case study in western Macedonia (1912-1936).” Proceedings in the 11th International Conference for the History Educators International Research Network, (HEIRNET), University of Ljubljana and The Historical Association [HA] of Great Britain “History, Identity, Diversity & Social Cohesion” 15-17 September 2014.
Iliadou – TachouS., Orfanou A. From the tsarist Russia to Soviet Union: the effects of the civil war in the greek-speaking education.  International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 36, “Education, War and Peace”.

Iliadou-Tachou S., Pougaridou P. (2014). Fascist youth education and anti-fascist policies in the context of World War II: The contradiction of the Greek case (1936-1940). International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 36, “Education, War and Peace”.

Σ. Ηλιάδου – Τάχου και Ορφανού Α. (2014). «Θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση της Σάμου: από την εκπαίδευση του ρουμμιλέτ (οθωμανικό πλαίσιο) στην ελληνική εκπαίδευση της Σαμιακής Ηγεμονίας και στην εκπαίδευση του ελληνικού κράτους», Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία».
2013
Iliadou – Tachou,S.Varvounis, M., Orfanou A. (2013).Investigating the interaction between education and power: The case of the Principality of Samos (1834-1913).International Standing Conference for the History of Education, (ISCHE) 35, “Education and Power: Historical Perspectives”.
2012
Andreou A, Iliadou-Tachou S.,Betsas J. (2012). Education projects regarding communism and anticommunism for the Greek Civil War children during the cold war period. In 34th International Standing Conference for the History of Education (ISCHE). Geneva, 27-30 June 2012.

Α. Maggou, E. Griva, S.Iliadou-Tachou.(2012).  Developing materials for teaching Greek as a foreing language to young learners.In the proceeding of the 2nd international Conference Education across borders.EduCbr: Education Across Borders Conference. Faculty of education, UOWM. October 2012.


2008
Iliadou-Tachou S. (2008), “Educational mechanisms, Religious-cultural identities and national consciousness in the ottoman Pontos (1860-1922)”, Atelier de travail-Research Seminar Education and Culture XIXe-XXes: Education and culture 19th and 20th century in multicultural environment. Greece, Europe, Mediterranean, Rhodes 11-12 November 2008.
2004
Iliadou-Tachou S., E. Tsakiridou, (2004) . The foundation of Didaskalio and Pedagogical Academy of Florina: Similarities and differences. In International Confernce of Education Research Association (ΕRA).Rethymno, Krete.
4. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΥΣ
2016
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Πουγαρίδου Π. ( 2016 ). Η συμβολή της ελληνικής διανόησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση της Σοβιετικής Ένωσης (1920-1936) . Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Διάδραση, τ. 2., σσ. 794-810.


2015
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2015). “Συγκριτική προσέγγιση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στην οθωμανική και στην τσαρική αυτοκρατορία : Μεθοδολογικά προβλήματα και ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού”.EιςΚ. Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου, Α. Χουρδάκης (επιμ). Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές:Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σσ. 287-311.
Ορφανού, Α., &Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2015). Η συμβολή του Δημήτρη Αλβανού (1874-1916) στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Περιοδική Έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. 32(59), σσ. 21-40
2014
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Καλερράντε Ε. (2014). Εκπαιδευτικές στιγμές την 10ετία του 50. Ο Ν. Πετρουλάκης στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ.276-294.

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Καλερράντε Ε., Τσιγγένη Π. (2014). Η μετάβαση από την Ακαδημία της Φλώρινας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας. Τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και ο λόγος των πρωταγωνιστών. Εις Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 308-321.
Ηλιάδου-Τάχου Σ, Ανδρέου Α. (2014 ). Όψεις της εαμικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη Δυτική Μακεδονία. Οι θεσμοί της εκπαίδευσης των σλαβοφώνων. Εις Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ.253-275
Φωτιάδης Κ.,Ηλιάδου-Τάχου Σ, Πουγαρίδου Π. (2014). Όψεις της αντιστασιακής Φλώρινας. Το παράδειγμα του Εθνικού εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας. Εις  Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 479-493.
Φωτιάδης Κ.,Ηλιάδου-Τάχου Σ, Σεχίδης Κ., Αμαραντίδου Κ.,Πουγαρίδου Π. (2014). Η περιοχή της Φλώρινας πριν και μετά τον εμφύλιο πόλεμο μέσα από τις αναφορές των Επιθεωρητών της εκπαίδευσης και του Οργανισμού «NearEastFoundation» (1949). Εις  Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 447-469.
Ανδρέου Α.,Ηλιάδου-Τάχου Σ, Μανάνη Δ., (2014 ). Η εικόνα της αρχαιότητας και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας όπως παρουσιάζεταιμέσα από τα τεύχη του περιοδικού Αριστοτέλης . Εις Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 679-691
Γιαλαμάς, Β., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., & Ορφανού, Α. (2014). Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ηγεμονία της Σάμου από τις σχολικές εκδόσεις του Ηγεμονικού Τυπογραφείου: Ανάμεσα στον Σαμιακό ηγεμονισμό και τον Ελληνικό εθνισμό. Στα Πρακτικά του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές συγκριτικές προσεγγίσεις», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014. Θεματική: Σχολική Γνώση και Διδακτική Ιστορίας και Γλώσσας. Πάτρα: Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR
Ορφανού Α. Βαρβούνης, Μ., Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2014). Ηγεμονικός λόγος και εθνικός λόγος: η μετάβαση από τον λόγο της ηγεμονικής σαμιακής εκπαίδευσης στο αίτημα για μια εθνική εκπαίδευση. Στο Β. Δημητριάδης, & Χ. Λάνδρος (επιμ.), (2014). Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος, 2-4 Νοεμβρίου 2012, σσ. 531-572. Σάμος, Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Σάμου.
2012
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Φωτιάδης Κ., Πουγαρίδου Π..(2012). Η πολιτική ταυτότητα των προσφύγων από τον Πόντο στη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου: Η περίπτωση της εφημερίδας Ακρίτες του Βορρά. Στο 1ο επιστημονικό συνέδριο του ΙΑΠΕ Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των προσφύγων. Καλαμαριά: ΙΑΠΕ, σσ 295-310.


Ορφανού, A., Ηλιάδου-Τάχου, Σ.,  Ανδρέου, Α. (2010). Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834-Μάρτιος 1913). Στο Μαλαφάντης, Κ., Ανδρεαδάκης, Ν., Καραγιώργος, Δ., Μανωλίτσης, Γ. & Οικονομίδης, Β. (επιμ.), Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 19-21 Νοεμβρίου 2010, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρέθυμνο. τ. Α΄, σσ. 579-588). Ζεφύρι: Διάδραση.

Ηλιάδου-Τάχου Σ,. Γρίβα. Ε .(2010). Διαχρονική ανασκόπηση της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας : απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης. Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 9, σσ. 123-145. Αθήνα : Ίων.

Γρίβα Ε., Ηλιάδου-Τάχου Σ.(2010). Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής
γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι
επιδράσεις. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία. τ.3, σσ. 64-75.

Χαρίση Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ, Αναστασίου Δ.(2012). Οι απαρχές της εκπαίδευσης
των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.: ο ρόλος της παιδολογίας και του Εμμ. Λαμπαδάριου . Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 10, σσ. 60-75. Αθήνα : Ίων.

2011
Αναστασίου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Α. Χαρίση. (2011). Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών και το καθεστώς Μεταξά. Στο Διεθνές Συνέδριο Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη. Αθήνα: Γρηγόρης, σσ. 59-74.
Ηλιάδου-Tάχου, Σ.  Φωτιάδης Κ., Γρίβα Ε.,  Νταβλιανίτζε Μ.. (2011). Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία (μέσα 19ου-1937). Στα Πρακτικά του 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. (http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR)

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Φωτιάδης Κ., Πουγαρίδου Π. (2011) Οι περί γλώσσης αντιλήψεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός της εφημερίδας «Εποχή» (Τραπεζούντα 1920). Στα Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης.
http:www.eriande.elemedu.upatras.gr,?section=1119&language=el_GR.

Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Ταναμπάση Α. (2011). Τα ρουμανικά σχολεία στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση (1939-1949). Στα Πρακτικά ΛΑ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σσ.  253-274.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2011) Παιδαγωγικές αντιλήψεις και εκπαιδευτικές-εθνικές στρατηγικές στη διαχείριση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο: ο ρόλος των δικτύων ισχύος των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων (1850-1922). Στο Οικονομίδης Β. (επιμ). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, σσ. 340-453.

2010

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Δ. Μιχαήλ (2010). Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του εθνικισμού. Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας.  Στα Πρακτικά Λ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σσ. 153-169.

2009
Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Ιορδανίδης, Γ., Κωνσταντινίδου, Ε., Μπέτσας, Γ.  (2009) Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο : η εκπαίδευση ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007. Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Αθήνα, 2009, τ. Α, σσ. 858-866.

ΗλιάδουΤάχου Σ. (2009). Παιδαγωγικές αντιλήψεις, και εκπαιδευτικές-εθνικές στρατηγικές στη διαχείριση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον Πόντο: ο ρόλος των δικτύων ισχύος των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων (1850-1922). Στο Οικονομίδης Β. (επιμ). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο,  σ.σ. 340-453


Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ.. (2009). Εκλογικές συμπεριφορές στη Δυτική Μακεδονία (1915-1936). Στα Πρακτικά του ΚΘ & ΚΗ Πανελλήνιου ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σσ. 464-485.

Ηλιάδου-Τάχου Σ. – Ανδρέας Ανδρέου. (2009) Οι δομές της παιδείας στα «κρυφά σχολειά» (1453-1912). Από το μύθο στην επιστημονική προσέγγιση της Ελληνικής παιδείας την περίοδο της ΟθωμανοκρατίαςΣτα Πρακτικά του ΚΘ΄ Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, σσ. 464-485  Εις  http://histsociety.web.auth.gr/
2008

Αδρέου Α.-Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2008). Εκλογικές συμπεριφορές στη Δυτική Μακεδονία (1915-1936). Στο τιμητικό τόμο Γ. Λεοντσίνης . Ο ευεργετισμός και τα κληροδοτήματα. Κύθηρα, Νομαρχία Κυθήρων: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σσ. 71-87.

Ανδρέου Α. -Ηλιάδου-ΤάχουΣ (2008) «Οι απαρχές του ψυχρού πολέμου στα Βαλκάνια: Ηγεμονικές πολιτικές και εθνοτικά προβλήματα στη Μακεδονία την μετακατοχική περίοδο. Το κράτος του ΕΑΜ και το κράτος της Φρειδερίκης», Επιστήμες της Αγωγής, τ. 3, σσ. 7-36
 Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου Σ. ( 2008). Γλωσσικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις του κύκλου του Ν. Καπετανίδη στην εφημερίδα Εποχή», Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 8, σσ. 51-72.
Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Γ. Μπέτσας(2008). Από το «παιδομάζωμα» στο βασιλικό «παιδοφύλαγμα»: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες επαρχίες της χώρας.  5ο συνέδριο Ιστορίας της εκπαίδευσης : Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη. Πάτρα 4-5 Οκτωβρίου 2008. Στο http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=637&itemid730=923&language=el
Σ. ΗλιάδουΤάχου (2008). Παρθεναγωγεία και Παρθεναγωγοί στον Πόντο: εκπαιδευτικός λόγος, παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική πράξη. Στο Διεθνές Συνέδριο Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων. Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών. Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Παιδαγωγικής της Ισότητας των Φύλων. Θεσσαλονίκη 19-20 Ιουνίου 2008,  σ.σ 153-172.
2007
Κ. Ντίνας, Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2007). Μπουντώνας εναντίον Frobel.: H ελληνική γλώσσα ως ξένη για τους «ξενόφωνους ομογενείς» στην οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία αλλά και στην ελληνική Μακεδονία. Στο Κ. Ντίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδου (επιμ), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, διδασκαλία. Εκμάθηση. Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, σσ. 483-496
  Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2007). Οι δομές της παιδείας στα «κρυφά σχολειά» (1453-1912) . Από το μύθο στην επιστημονική προσέγγιση της ελληνικής παιδείας την περίοδο της οθωμανοκρατίας.  Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ.269-320.
Ηλιάδου-Τάχου Σ.,  Μπέτσας Ι. (2007). Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου και 20ου αιώνα: Η περίπτωση της Φλώρινας. Στα Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου NecatiCumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ. 95-107.
Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2007). Η Φλώρινα της οθωμανικής περιόδου σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1914-1915. Στα Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου NecatiCumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ.  65-89.
Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Σ. Κασίδου, (2007).  «Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης 1907 – 1926», στο Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου NecatiCumali (1921-2001) : ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα , Φλώρινα: Βιβλιολογείον,  σ. 53-65.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2007). Μάθε παιδί μου γράμματα. Η επιβολή της υποχρεωτικής φοίτησης στην αγροτική ενδοχώρα της Φλώρινας. Θέματα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 6-7, σσ. 79-102.
Ανδρέου Α., Ζάγκος Χ., Ηλιάδου –Τάχου Σ., Κασίδου Σ., (2007). Τοπικές ηρωίδες πρότυπα “για όλα τα κορίτσια”. Έμφυλες αναπαραστάσεις των μαθητών μέσα από κείμενά τους για την Τοπική Ιστορία. Στο: Συνέδριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής Ιωαννίνων με θέμα: Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας 17 - 20 Μαΐου 2007, Ιωάννινα. (σε ηλεκτρονική μορφή, CD)
Ανδρέου Α., ΗλιάδουΤάχου, Σ.,  Κ. Κασβίκης, (2007). Η Ιστορία και η Διδακτική της Ιστορίας στο Π. Τ. Δ. Ε. Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο Συνέδριο Η Διδασκαλία της Ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγική Σχολή. (χωρίς πρακτικά)
ΗλιάδουΤάχου, Σ., (2007). Η ίδρυση του ΦΣΦ Αριστοτέλη στη Φλώρινα την περίοδο της Κατοχής. Μακεδονικά, 36,  σσ. 207-224. Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. Εις http://www.makedonikajournal.org/index.php/makedonika/article/view/31/34
2006
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Η εκπαιδευτική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 1912-1941, μέσα από τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών της Δυτικής Μακεδονίας (πρώτη αποτύπωση). Στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ. 287-329
Κ. Ντίνας, Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006).  Η ελληνική γλώσσα ως ξένη για τους «ξενόφωνους ομογενείς». Ένα ενδιαφέρον κείμενο για τη γλωσσική πολιτική στην Ελλάδα του 1913». Στο Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: Βιβλιολογείον, σσ. 347-361.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Τα Διδασκαλεία Φλώρινας και Καστοριάς και η εθνική εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους (1923-1933). Κίνητρον, 7, Αλεξανδρούπολη, σσ. 29-45.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Το σύνδρομο του Κρόνου στη θεώρηση Γενικής και Τοπικής Ιστορίας. Θεωρητικά ζητήματα και μελέτη περίπτωσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 146, σσ.91-102. 19.
Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Τσακιρίδου Ε., (2006). Η ιστορία της εκπαίδευσης στην Καλαμαριά την περίοδο 1940-1967.  Μακεδνόν, τ. 15, σσ. 243-358.
Ηλιάδου-Τάχου Σ (2006). Εξελλήνισις των ξενοφώνων: Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία 1912-1936. Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας» , Κλειώ, τ. 2, σσ.113-147.
Ηλιάδου – Τάχου Σ. Γιώργος Ιορδανίδης, Ελένη Γρίβα, Γιάννης Μπέτσας (2006) , Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Φλώρινας: (1989-1993). Στα Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Πατρών (σε μορφή cd-rom). Πάτρα.
Π. Νώτας- Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Ο μηχανισμός εισαγωγής σπουδαστών στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (1941-1965). Στα Πρακτικά Β Πανελληνίου Συνεδρίου. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, Εταιρεία Επιστημών της αγωγής Δράμας. Δράμα, σσ. 100-114.
Γ. Μπουνόβας, Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2006). Οι Αστικές Σχολές των ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής Σερβίων-Κοζάνης. Τα προγράμματα μαθημάτων (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα). Στα Πρακτικά Β Πανελληνίου Συνεδρίου. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, Εταιρεία Επιστημών της αγωγής Δράμας, Δράμα, σσ. 143-154
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). «Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος. Εκπαιδεύοντας δασκάλους για τα ξενόφωνα σχολεία της Ελληνικής Μακεδονίας (1912-1936)». Στο Χρ. Τζήκας (επιμ) Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, σσ. 229-251, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2006).  Ιδεολογία και Εκπαίδευση: Ο ρόλος της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στη Δυτική Μακεδονία. Πρόσφυγες, ξενόφωνοι και εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία (1922-1936). Στο Πρακτικά του ΚΣΤ’ Πανελλήνιου ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, σσ. 333-358.
2005
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμη εγκατάστασή τους στη Φλώρινα. Στο Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία-Μια άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη-Αχρίδα, 83-94. Θεσσαλονίκη: UniversityPres, σσ. 83-94
Ηλιάδου-Τάχου Σ (2005). Συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών μηχανισμών της ελληνικής, ρουμανικής και σερβικής προπαγάνδας στην Αχρίδα στη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο Χριστιανική Μακεδονία. Πελαγονία-Μια άλλη Ελλάδα.Θεσσαλονίκη-Αχρίδα. Θεσσαλονίκη: UniversityPress, σσ. 551-565.
Φωτιάδης ,  Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005): Από τη φαναριώτικη προστασία στον κοινοτισμό του ορθόδοξου μιλλέτ: Η περίπτωση των σχολών Τραπεζούντας. Στο Τιμητικό Αφιέρωμα στον Κ. Δεληκωνσταντή,  Θεσσαλονίκη: Κεσόπουλος, σσ. 75-95.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Η συμβολή του κληροδοτήματος του ΑρχιμανδρίτουΜοδέστου στην παιδεία και στην κοινωνία του Πισοδερίου την ύστερη τουρκοκρατία.  Στο Ε. Χατζηεφραιμίδη (επιμ), Η Συμβολή του Πισοδερίου στον Μακεδονικό Αγώνα. Φλώρινα. σσ. 29-57.
 Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Από το Σύλλογο προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (1869) στη Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (1925): Η παρέμβαση των ιδιωτικών σωματείων στην εκπαίδευση του μακεδονικού χώρου. Στο: Ανδρέου Α., Ηλιάδου-Τάχου Σ. (επ). Πρακτικά Επιστημονικού συμποσίου: Η Ελληνική Παιδεία από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα. Ερευνητικές συνιστώσες. Φλώρινα 2005, σσ. 301-329.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός στον Πόντο μέσα από το περιοδικό Πόντος του αμερικανικού κολεγίου της Μερζεφούντας του Πόντου.  Θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 5, σσ. 23-47.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2005). Ο απαγχονισμός των Ελλήνων πατριωτών στην Κλαδοράχη (9.8.43) ως αφορμή για ένα μάθημα τοπικής ιστορίας. Μακεδνόν, τ.  14, σσ 32-44.
2004
Ηλιάδου-Τάχου Σ (2004). Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στα  Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002-Ιστορία και πολιτισμός. Φλώρινα, σ.σ.175-203.
Δ. Μπέσσας&Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004). Τα τεχνικά-καλλιτεχνικά μαθήματα στα ωρολόγια προγράμματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου της περιόδου 1856-1914. Σύγχρονη εκπαίδευση. τ134, σσ. 105-115.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2004). Γλωσσικά, εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της Μακεδονίας (1912-1936).» http://www.elemendu.upatras.gr/eriande/index.htm,Ηλεκτρονική δημοσίευση Πρακτικών, 3o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Οκτώβριος 2004, Πάτρα)
Ηλιάδου-Τάχου Σ.& Ελ. Τσακιρίδου (2004): Η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στην κατεχόμενη Φλώρινα της περιόδου 1941-1943. Στο 4ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, σσ. 697-706, Αλεξανδρούπολη.
Ηλιάδου-Τάχου Σ.& Λ. Ηλιάδης (2004). Στατιστικά στοιχεία από το Διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1935)» Πρακτικά ΚΔ Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρίας, σσ. 525-579.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Ζιώγου-Καραστεργίου Σ. (2004). Η εκπαίδευση των δασκάλων και των διδασκαλισσών στην Καστοριά. Πρακτικά ΚΕ Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρίας, σσ. 495-536.
2003
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2003). Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Μακεδονικά. ΛΔ, Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, σσ. 92-113.
Δ. Μπέσσας, Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2003). Η παρουσία των τεχνικών (καλλιτεχνικών) μαθημάτων στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του ελληνικού κράτους και οι συναφείς με αυτά προβληματισμοί από τον Καποδίστρια ως το σχολείο εργασίας (1830-1931). Μακεδνόν, τ.11, σ. 7-17.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2003). Κατάταξη των χωριών της Φλώρινας ως προς το καθεστώς κατοχής της γης, από την ύστερη τουρκοκρατία , μέχρι την εγκατάσταση των προσφύγων. Μακεδνόν, τ. 11, σσ. 357-365.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2003) . Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στις Νέες Χώρες την περίοδο 1918-1927: Το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας. Θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 2, σσ. 25-55.
2002
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2002). Παιδαγωγικοί προβληματισμοί και μεταρρυθμιστικοί πειραματισμοί στο Γυμνάσιο Μοναστηρίου Πελαγονίας (1876-1912): η εκσυγχρονιστική ορμή και το αίτημα της εθνικής επιβίωσης. http://www.elemendu.upatras.gr/eriande/index.htm Ηλεκτρονικά Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Πανεπιστημίου Πατρών Η παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα-ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις (6.10.2002) .
2001
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2001). Η πολιτική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων Μοναστηρίου και Φλώρινας μέσα από την οπτική της εφημερίδας Φλώρινα του Ι. Θεοδοσίου του έτους 1916. Μακεδονικά, τ. ΛΒ, σσ. 205-217.  Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2001). Τα ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της ύστερης τουρκοκρατίας. Μακεδνόν, τ. 8, σσ. 265-281.
2000
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (2000). Η Ελληνική Κοινότητα Κορυτσάς μέσα από το Γενικό Μητρώο γεννήσεων και βαπτίσεων πόλεως Κορυτσάς των ετών 1902-1917 και τον Οδηγό της Ελλάδος απάσης του έτους 1910.  Στα Πρακτικά Κ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, σσ. 203-233.
1999
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1999). Πρόταση για τη διδακτική της τοπικής ιστορίας ως μέρους των βιβλίων «Εμείς και ο κόσμος του Δημοτικού».  Μακεδνόν, τ.6, σσ. 157-163.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1999-2000). Το Μακεδονικό Ζήτημα κάτω από το πρίσμα των ρουμανικών αξιώσεων την περίοδο 1870-1905,  με βάση τις προξενικές αναφορές που αφορούν την προξενική περιφέρεια Μοναστηρίου.  Βαλκανικά Σύμμεικτα. τ. 11, σσ. 237-246, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.
1998
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1998). Το θεσμικό καθεστώς του κοινοτικού σχολείου στην Τουρκοκρατία.  Μακεδνόν, τ. 4, σσ. 225-233.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1998). Συγκριτική προσέγγιση των προγραμμάτων του Τραμπατζείου Γυμνασίου Σιάτιστας της περιόδου 1889-1907.  Βαλκανικά Σύμμεικτα τ. 10, σσ. 98-117. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1998). Η κοινοτική εκπαίδευση στην εκκλησιαστική επαρχία Καστορίας.  Μακεδονικά, τ. 31, σσ.  299-322. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ.
1997
Ηλιάδου-ΤάχουΣ. (1997). «Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα». Στο Ν.Π. Τερζής- Σ. Ζιώγου (επιμ) Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία. σσ.259-299: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Ηλιάδου-Τάχου Σ., (1997). Το κοινοτικό σχολείο στη Δ. Μακεδονία στα τέλη του19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Βαλκανικά Σύμμεικτα, τ. 9, σσ. 65-71, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ.
1996
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1996).Το ελληνικό κράτος και ο σχολικός θεσμός στον υπόδουλο ελληνισμό. Απόπειρα δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νομιμοποίηση του θεσμού της Σχολικής Επιθεώρησης στη Μακεδονία το 1907. Μακεδονικά, τ. Λ,  σσ. 291-312,  Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ.
5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΟΣ (ΩΣ ΤΟ 2002)[1]
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1989). Περιγραφή των συνεδριάσεων της Εφορείας της ορθοδόξου κοινότητος Φλωρίνης ( 1905-1912). Από το ανέκδοτο αρχείο της Ι. Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης», Αριστοτέλης, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1989, τ. 197-198.
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1992) «Τα πρακτικά των εκλογικών συνελεύσεων της 22-2-1910 και της 14-3-1910 της ελληνορθοδόξου κοινότητας Φλωρίνης» Αριστοτέλης, 211/(Φλώρινα).
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1993) «Το ανέκδοτο πρόγραμμα του Σχολαρχείου Μοναστηρίου» Αριστοτέλης, 219-220/ 20-25 (Φλώρινα  ).
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1995)  «Η Φλώρινα μέσα από το Αρχείο του Δήμου της περιόδου 1912-1936», Αριστοτέλης, 233-234, (Φλώρινα)
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1995) « Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα». Πρώτη γνωριμία με τον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Φλώρινας. 4ος κύκλος ομιλιών. Έκδοση Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης/89-148 (Θεσσαλονίκη)-
Ηλιάδου-Τάχου Σ. - (1995) «Ο τύπος της Φλώρινας μέσα από το Αρχείο του Γ. Ι. Θεοδοσίου», Αριστοτέλης, 251, 45
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1996) Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στις εκκλησιαστικές περιοχές της Κοζάνης, Σισανίου, Καστοριάς, και Μογλενών κατά το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή)
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (1996) «Προσωνύμια και επαγγέλματα των κατοίκων της Φλώρινας μέσα από το αρχειακό υλικό των αρχών του 20ου αιώνα» Αριστοτέλης, 235-236/21-33
6. Συμμετοχή σε Ερευνητικά ΠρογράμματΑ
2004-2005: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του ΠΤΔΕ Φλώρινας
1.3.2005-31.12.2005: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Προωθώντας την ισότητα των δύο φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», κωδ. 80148, υποεργ.1  του ΕΠΕΑΕΚ. {Επιστημονική Υπεύθυνη κ .Β. Δεληγιάννη-Κουγιουμτζή, Αν. Καθηγήτρια Τομέα Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ}
2011-2012: Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Γραμματείας Ισότητας για τη βία κατά των γυναικών
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μέλος στις παρακάτω Επιστημονικές Εταιρείες
Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης
Πανελλήνια Ιστορική Εταιρία
Ελληνική Παιδαγωγική Εταιρία
Κέντρο Ποντιακών Μελετών
ΕΑΙR (European Higher Education Society)
Εταιρεία Διδακτικής της Ιστορίας (Πανεπιστημίου Αθηνών)

8. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ- ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
-Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μακεδνόν (ΓΣ. 196/31.5.2007)
-Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Επετηρίδα Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας ΜΕΝΟΝ
Κριτής περιοδικών: α. Μακεδνόν β. Σύγχρονη Εκπαίδευση γ. Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης δ. Μένον

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
11
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΑ/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΜΩΝ
19
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΑ  ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
24
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΑ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
14
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
16
ΣΥΝΟΛΟ
79

[1] Τα δημοσιεύματα αλπώς αναφέρονται, δεν αριθμούνται ούτε συνυπολογίζονται στην τελική αποτίμηση.