ΦΛΩΡΙΝΑ Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ για τα φρεάτια - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ για τα φρεάτια

.

.

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ για τα φρεάτια

Αγαπητοί Καταναλωτές ,
Αποτέλεσμα εικόνας για φρεάτιασε συνέχεια του αριθμ. 5984/19-09-2018 Ενημερωτικού δελτίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ., κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (ΑΔΑ : 6ΝΝΓΟΕΕΖ-Θ5Π), που αφορά στην κατασκευή από μέρους σας κατάλληλου φρεατίου υδατοπαροχής, προκειμένου να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος μετρητής κατανάλωσης, στα πλαίσια υλοποίησης της Προμήθειας :

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας’’ της Πράξης ‘‘Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας’’, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), σας γνωρίζουμε ότι :
1. Η Ανάδοχος Εταιρεία θα ξεκινήσει τις εργασίες για την τοποθέτηση του μετρητή κατανάλωσης άμεσα, καθόσον παρήλθε η χειμερινή περίοδος και οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή έχουν βελτιωθεί.
2. Οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή του κατάλληλου φρεατίου υδατοπαροχής , παρακαλούνται να προβούν χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες ενέργειες.
3. Επισημαίνεται ότι τα φρεάτια πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώματα ή τυχόν άλλα υλικά. Σε κάθε περίπτωση μετά την τοποθέτηση του μετρητή κατανάλωσης τα φρεάτια πρέπει να είναι επισκέψιμα και να διατηρούνται καθαρά. Έναντι παγετού μπορεί να τοποθετηθεί μόνωση από φελιζόλ ή πολυουρεθάνη.
4. Κατά την εργασία εγκατάστασης και για την ταυτοποίηση του καταναλωτή απαιτείται η επίδειξη του Λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Παρακαλούνται οι καταναλωτές για τη συνεργασία τους με τους υπεύθυνους των συνεργείων τοποθέτησης των υδρομετρητών.
5. Θα ακολουθήσουν ειδικότερες ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών ανά Τοπική Κοινότητα.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές για τις δικές τους ενέργειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, σας παρακαλούμε να  επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2385029517 - 2385024555 - 23850 24164.