ΦΛΩΡΙΝΑ Σε μια «αλλαγή φρουράς» - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Σε μια «αλλαγή φρουράς»

.

.

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Σε μια «αλλαγή φρουράς»

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημήτριος Π. ΡίζοςΜετὰ ἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια στὴν θέσι τοῦ προέδρου τοῦ Περιφερειακοῦ Τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ παραδίδω σὲ νέα διοίκησι, ἐκλεγμένη ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν Ἐθελοντῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ ΕΕΣ.ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Πιστεύω ὅτι ἡ ἀλλαγὴ προσώπων σὲ καίριες θέσεις φέρνει μία δυναμικὴ γιὰ τὸν φορέα, διότι τὰ νέα πρόσωπα φέρνουν νέες ἰδέες καὶ μοντέρνους τρόπους διαχειρίσεως μαζὶ μὲ τὸν ζῆλο καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ προσφορά. Πολὺ περισσότερο ὅταν ὁ φορέας εἶναι τὸ μεγαλύτερο καὶ ἀρχαιότερο στὴν πατρίδα μας Ἐθελοντικὸ κίνημα.
Ὅ,τι εἶχα καὶ μπόρεσα νὰ προσφέρω, νομίζω ὅτι τὸ ἔκανα δημόσια καί, πιστεύω,σωστά. Οἱ Ἐθελοντές μας καὶ ἐκεῖνοι μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάσθηκα μποροῦν νὰ μὲ κρίνουν.
Θέλω ὅμως αὐτὴν τὴν στιγμὴ νὰ ἐκφράσω τὶς θερμές μου εὐχαριστίες:
Στοὺς συνεργάτες μου, τὰ μὲλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν κ. Χρῆστο Καϊμάρα, ὁ ὁποῖος συμμετέχει στὸ Δ.Σ. ἀπὸ τὸ 1968, καὶ νομίζω ὅτι ὑπῆρξε τὸ μακροβιότερο μέλος δ.σ. τοῦ ΕΕΣ πανελλαδικά, κινούμενος ἀπὸ νεανικὸ ζῆλο καὶ ἐπιθυμία νὰ προσφέρη στὸν ΕΕΣ καὶ μὲ τὴν πεῖρα του νὰ στηρίξη τὸν Ἐθελοντισμό.
Στὶς δύο Διδάσκουσες-Ἐκπαιδεύτριες Νοσηλευτικῆς τὴς θητείας μου, τὴν κ. Κατσιούλη-Παπαϊωάννου Φρόσω καὶ τὴν κ. Γρατσία Εἰρήνη.
Στὸ σῶμα τῶν Ἐθελοντῶν μὲ τὴν Ἐφορεία τους. Ἐρυθρὸς Σταυρὸς εἶναι οἱ Ἐθελοντὲς, οἱ ὁποῖοι σηκώνουν ὅλο τὸ βάρος τοῦ ἐρυθροσταυρικοῦ ἔργου.
Στὴν τοπική μας Ἐκκλησία, μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκλητο, καὶ τὸν προϊστάμενο τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιο, ποὺ γιὰ χρόνια φιλοξενοῦσε τὸ Τμήμα μας στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ.
Στὸν σύλλογο Μοναστηριωτῶν Φλωρίνης καὶ πέριξ, ποὺ μᾶς «περιμάζεψε» γιὰ ἕνα διάστημα ἐμᾶς τοὺς ἄστεγους στὴν στέγη τους.
Σὲ ὅλες τὶς ἀρχὲς τοῦ τόπου μας, μὲ τὶς ὁποῖες συνεργασθήκαμε καὶ εἴχαμε πολύπλευρη στήριξι. Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀναφέρω τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Στέφανο Μπίρο, ὁ οποῖος μᾶς πρόσφερε καὶ βρήκαμε πλέον στέγη, γιὰ ἀξιοπρεπῆ παρουσία καὶ δημιουργικὴ λειτουργία τοῦ Τμήματός μας.
Σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνώνυμους καὶ ἐπώνυμους, τὸν Δήμο Φλωρίνης, πρόσωπα καὶ καταστήματα τῆς πόλεώς μας, ποὺ στήριξαν τὸ ἔργο μας οἰκονομικά, σὲ χρῆμα ἢ σὲ εἶδος, εἰδικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ποὺ δὲν γινόταν ἔρανος, καὶ μπορέσαμε νὰ καλύψουμε πολλὲς ἀνάγκες ἀναξιοπαθούντων.
Τέλος, στὸν τοπικό Τύπο, ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικό, ποὺ κάλυπτε πάντα καὶ μὲ προθυμία ὅλες τὶς δράσεις καὶ κινήσεις μας, καὶ ἐνημέρωνε τοὺς πολῖτες μας. καὶ στήριζε τὸ ἔργο μας.
Ὁ ΕΕΣ πλέον μπαίνει, πιστεύομε, σὲ μία νέα ἐποχή, προσαρμοσμένος στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ διεθνοῦς ΕΣ, καὶ μὲ διοικήσεις αἱρετές, τόσο στὸ Κ.Δ.Σ. ὅσο καὶ στὰ Περιφερειακά Τμήματα.
Στὸ δὲ νέο καὶ αἱρετὸ Δ.Σ. τοῦ Τμήματός μας εὔχομαι καλὴ δύναμι, κουράγιο, καὶ δημιουργικὴ προσφορὰ στὸ κίνημα τοῦ Ἐθελοντισμοῦ.

Δημήτριος Π. Ρίζος
Δρ θεολογίας-φιλόλογος