ΦΛΩΡΙΝΑ Εγγραφές στην Α’ τάξη του 6ου Δημοτικού Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Εγγραφές στην Α’ τάξη του 6ου Δημοτικού Φλώρινας

.

.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Εγγραφές στην Α’ τάξη του 6ου Δημοτικού Φλώρινας

Αποτέλεσμα εικόνας για 6ου Δημοτικού ΦλώριναςΣας  κάνουμε  γνωστό  ότι  σύμφωνα   με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) &  β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019, για το σχολικό έτος 2019 – 2020  εγγράφονται στην  Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά   παιδιά  και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.
       Οι εγγραφές αρχίζουν την  6η  Μαΐου  2019  και λήγουν  την 20η Μαΐου 2019.
        Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την  εγγραφή είναι:


ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ


1.     Αίτηση (τη  χορηγεί  το  σχολείο).
2.     Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο μαθητής   έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
3.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μαθητές που  δεν  κατοικούν  στη  ζώνη  ευθύνης  του  σχολείου ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
4.     Συμπληρωμένο  Ατομικό Δελτίο  Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.
5.     Υπεύθυνη  Δήλωση  μετακίνησης.
6.     Βεβαίωση  φοίτησης  Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (από  το Νηπιαγωγείο  του παιδιού)

Σημείωση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ