ΦΛΩΡΙΝΑ Εγγραφές στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Εγγραφές στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας

.

.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Εγγραφές στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας

Εγγραφές στην Α’ τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων ΦλώριναςΣας  κάνουμε  γνωστό  ότι  σύμφωνα   με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) &  β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019, για το σχολικό έτος 2019 – 2020  εγγράφονται στην  Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά   παιδιά  και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.
       Οι εγγραφές αρχίζουν την  6η  Μαΐου  2019  και λήγουν  την 20η Μαΐου 2019.
        Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την  εγγραφή είναι:ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
1.     Αίτηση (τη  χορηγεί  το  σχολείο).
2.     Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο μαθητής   έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
3.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μαθητές που  δεν  κατοικούν  στη  ζώνη  ευθύνης  του  σχολείου ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
4.     Συμπληρωμένο  Ατομικό Δελτίο  Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.
5.     Υπεύθυνη  Δήλωση  μετακίνησης.
6.     Βεβαίωση  φοίτησης  Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (από  το Νηπιαγωγείο  του παιδιού)

Σημείωση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Από τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων