ΦΛΩΡΙΝΑ Οι προδιαγραφές πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σύμφωνα με την τροπολογία - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Οι προδιαγραφές πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σύμφωνα με την τροπολογία

.

.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Οι προδιαγραφές πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σύμφωνα με την τροπολογία

Αποτέλεσμα εικόνας για αησ μελιτησΚατατέθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η τροπολογία που προβλέπει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα.

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ


Με την τροπολογία αντικαθίσταται το άρθρο 3α του Ν4533/2018, δηλαδή του αρχικού  Νόμου που προέβλεψε την πώληση των λιγνιτικών μονάδων.
Η δημόσια πρόσκληση για το νέο διαγωνισμό θα δημοσιευθεί από τη ΔΕΗ και εντός επτά ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, θα κληθούν οι υποψήφιοι επενδυτές που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά και νέοι, να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Η τροπολογία περιγράφει τη διαδικασία και τα κριτήρια προεπιλογής, αλλά και τελικής επιλογής των επενδυτών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να είναι απολύτως ανεξάρτητοι από τη ΔΕΗ.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα μπορούν να αφορούν είτε και τις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ (Μελίτη – Μεγαλόπολη) είτε κάθε μια από αυτές ξεχωριστά.
Σημαντική διαφοροποίηση που προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό είναι ότι η κύρωση της συμφωνίας αγοραπωλησίας μετόχων ( SPA) θα γίνει από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα ενώ ο προηγούμενος Νόμος προέβλεπε ότι η τελική απόφαση για την κατακύρωση της πώλησης λαμβανόταν από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και εν συνεχεία  ετίθεντο υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων,  η τροπολογία προβλέπει ότι το SPA θα κυρωθεί από τη Βουλή. ‘Ετσι το  βάρος της τελικής απόφασης μεταφέρεται από τη διοίκηση της ΔΕΗ στο Κοινοβούλιο.

Σε ότι αφορά την αποτίμηση η τροπολογία προβλέπει ότι η ΔΕΗ «δύναται» να ορίσει αποτιμητή αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να επιλέξει το αντίθετο.
Επίσης προβλέπει ότι «υποχρεούται»  να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για το faιrness opinion o οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση του αποτιμητή που θα προσλάβει η ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι στον προηγούμενο διαγωνισμό ο ρόλος των δύο αποτιμητών ήταν αντίστροφος, δηλαδή ήταν υποχρεωτική η πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή από τη ΔΕΗ ενώ δεν ήταν υποχρεωτικό για την επιχείρηση να λάβει υπόψη της το  faιrness opinion.

Προβλέπεται επίσης ότι για την αποτίμηση θα ληφθούν υπόψη  τόσο αντίστοιχες αγοραπωλησίες στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο αποτιμητής να μειώσει το ύψος της αποτίμησης το οποίο ήταν και το κυριότερο ζήτημα που οδήγησε σε ναυάγιο την προηγούμενη διαδικασία.

Τέλος στην τροπολογία υπάρχει πρόβλεψη για τις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο αγοραστής δεν μπορεί να μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων.

Η τροπολογία ΕΔΩ

www.worldenergynews.gr