ΦΛΩΡΙΝΑ Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Πελαργού και Βεγόρας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Πελαργού και Βεγόρας

.

.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Πελαργού και Βεγόρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει του συμπολίτες μας ότι εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Αμυνταίου» ποσού χρηματοδότησης 1.435.282,26 € στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Πελαργού και ΤΚ Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου, καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα είναι παλιά και παρουσιάζουν προβλήματα διαρροών και φθορών.
Στον Δήμο μας υλοποιούνται ήδη τα έργα ύδρευσης στις Τ.Κ. Κέλλης & Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα υπό την επίβλεψη των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Εντάσσονται πλέον προς υλοποίηση οι Τ.Κ. Πελαργού & Βεγόρας και με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης προς τους συνδημότες και σεβασμό προς το περιβάλλον για την διαφύλαξη των φυσικών μας πόρων, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα άλλοι τρείς οικισμοί να αποκτήσουν νέα σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης.Γραφείο Δημάρχου