ΦΛΩΡΙΝΑ Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

.

.

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκήρυξε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Οικονομικών ή Θετικών επιστημών ή Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών), εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της.


ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 15.11.2018 έως και 28.11.2018.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr επισυνάπτοντας σε μορφή pdf:

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
τίτλους σπουδών,
βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας του υποψηφίου (προ 6μήνου) ή λογαριασμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του υποψηφίου (προ 6μήνου)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως αυτή περιγράφεται στα Απαραίτητα Προσόντα Ι.6
Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ