ΦΛΩΡΙΝΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕ Σ.ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕ Σ.ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

.

.

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕ Σ.ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ