ΦΛΩΡΙΝΑ Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας γνωστοποιεί για τις εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων στην πόλη της Φλώρινας και στις Τοπικές Κοινότητες - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας γνωστοποιεί για τις εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων στην πόλη της Φλώρινας και στις Τοπικές Κοινότητες

.

.

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας γνωστοποιεί για τις εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων στην πόλη της Φλώρινας και στις Τοπικές Κοινότητες

Αποτέλεσμα εικόνας για Η Δ.Ε.Î¥.Α. Î¦Î»ÏŽÏÎ¹Î½Î±Ï‚Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις , που αφορούν πάσης φύσεως εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων στην πόλη της Φλώρινας και στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ...
με τα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( αρχικές συνδέσεις - μετατοπίσεις υπαρχουσών — βελτιώσεις κ.λ.π.), θα διεκπεραιώνονται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018 και όχι αργότερα , ώστε να είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι οδοί και τα πεζοδρόμια που τυχόν καθαιρούνται ( τσιμέντα — ασφαλτικά κ.λ.π. ) .

Τυχόν μεταγενέστερα αιτήματα 0α διεκπεραιωθούν στην επόμενη κατασκευαστική περίοδο , κατά το έτος 2019.