ΦΛΩΡΙΝΑ Κάλυψη κενών θέσεων στο πειραματικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Κάλυψη κενών θέσεων στο πειραματικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας

.

.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Κάλυψη κενών θέσεων στο πειραματικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας

Το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας προκηρύσσει τέσσερις (4) κενές θέσεις λόγω μετεγγραφών, για την κάλυψη του μαθητικού δυναμικού του σχολείου. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται:


Α) μία θέση για κορίτσι στη Β΄ τάξη

Β) δυο θέσεις για κορίτσια στη Γ΄ τάξη

Γ) μία θέση για κορίτσι στη Δ΄ τάξη

Καλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά κατά το σχολικό έτος  2018-2019  φοιτούν σε κάποια από τις παραπάνω τάξεις και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Σχολείου, να το πράξουν από την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, κατά τις ώρες: 08.15 – 13.00.

Οι προκηρυχθείσες  θέσεις αφορούν αποκλειστικά κορίτσια. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, η επιλογή για την κάθε τάξη θα γίνει με κλήρωση. Σε αυτήν την περίπτωση θα οριστεί, με νεότερη  ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού  Εποπτικού Συμβουλίου
Άννα Σπύρτου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας