ΦΛΩΡΙΝΑ Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Ε/2018 - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Ε/2018

.

.

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Ε/2018

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑΟι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας Θέσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ