ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ

.

.

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ
ΣΧΕΤ    :  Επιστολή Προέδρου ΔΔ Σκοπού Δήμου Φλώρινας (αριθμ. πρ. 11/14.4.2018)
Κύριε Πρόεδρε,ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ


Στις 14.4.2018 λάβαμε γνώση με σχετική επιστολή του Προέδρου του ΔΔ Σκοπού, κυρίου Π. Στακινού,, για το θέμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Σκοπού – Φράγματος Παπαδιάς.
Το φράγμα Παπαδιάς ολοκληρώθηκε το 2005 και τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Μελίτης με νερό ψύξης.
Στις συμβατικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ, σύμφωνα με το ως άνω σχετικό, περιλαμβανόταν και η υποχρέωσή της να ασφαλτοστρώσει τον υπάρχοντα χαλικοστρωμένο δρόμο 3,5 χλμ, από τον Σκοπό έως το φράγμα Παπαδιάς.
Στην επιστολή του Προέδρου υπάρχουν συνημμένα έγγραφα από τον Σεπτέμβριο του 2014, αλλά κυρίως έγγραφο του Αυγούστου του 2015 υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κο Παναγιωτάκη, από τα οποία προκύπτει η  αποδοχή από την πλευρά της Επιχείρησης της υλοποίησης του έργου (ΔΕΗ ΑΕ Δ /νση Υδρ/κής Παραγωγής αριθμ. πρ. 3825/10.9.2014 και ΔΕΗ ΑΕ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος αριθμ πρ. 2024/31.8.2015) .
Μοναδικό προαπαιτούμενο από την πλευρά της ΔΕΗ ήταν η  εκπόνηση τεχνικής μελέτης, η οριστικοποίηση της διαδρομής  και  οι εκδόσεις των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από την Περιφέρεια.
Ο Πρόεδρος μας ενημερώνει ότι το 2015, απευθύνθηκε αρχικά προφορικά και στην συνέχεια γραπτά (Φεβρουάριο του 2015), στον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φλώρινας ζητώντας του να προχωρήσει στις ενέργειες που προαπαιτούνταν προκειμένου στη συνέχεια η ΔΕΗ να υλοποιήσει το έργο .
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Φλώρινας φαίνεται να δήλωσε αδυναμία  των υπηρεσιών του για την εκπόνηση της μελέτης και την έκδοση των αδειοδοτήσεων.
Ακόμη χειρότερα φαίνεται ότι ο Αντιπεριφερειάρχης αντιμετώπισε το αίτημα του Προέδρου του ΔΔ Σκοπού με προσχηματικές δικαιολογίες που δεν  έβαλλε ούτε η ίδια η ΔΕΗ και φυσικά δεν συνάδουν με την θέση του που είναι να προασπίζεται τα συμφέροντα της ΠΕ.
Μπροστά σε αυτήν την αδιαφορία ο Πρόεδρος αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ιδιώτη μελετητή ο οποίος στις 24/1/2016 εκπόνησε μια πρώτη Τεχνική Έκθεση η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φλώρινας.
Τον Ιανουάριο του 2018 ο Πρόεδρος του  ΔΔ  Σκοπού, μπροστά στην απόλυτη στασιμότητα του έργου, απευθύνθηκε στον Περιφερειάρχη ζητώντας του να παρέμβει και να δώσει επιτέλους λύση.
Δυστυχώς δεν έγινε και πάλι καμία ενέργεια.
Σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού του ΠΣ, καταθέτουμε την παρούσα ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ, έχοντας απόλυτη επίγνωση των δυνατοτήτων που ένα φράγμα μπορεί να δώσει στην οικονομία μιας περιοχής και στην ανάπτυξή της και την ευθύνη που μας αναλογεί να αξιοποιήσουμε μια συμβατική υποχρέωση της ΔΕΗ, πόσο μάλλον που και η ίδια, δια του Προέδρου της, αναγνωρίζει
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν ρωτάμε:
1. Έχετε κατανοήσει ως Περιφερειακή Αρχή την σημαντικότητα των  συνοδών έργων που μεγιστοποιούν την αναπτυξιακή σημασία και δίνουν  προστιθέμενη αξία στην επένδυση ενός μεγάλου έργου όπως είναι το φράγμα της Παπαδιάς. Αν ναι γιατί δεν αξιοποιήσατε τη δέσμευση της ΔΕΗ να κατασκευάσει τον δρόμο που θα συνδέσει το ΔΔ Σκοπού με το φράγμα Παπαδιάς π/υ 800.000€; Γιατί υπήρξε τέτοια αδιαφορία, από την πλευρά σας, για ένα έργο με σημαντική αξία για την τοπική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς και κυρίως την τουριστική αξιοποίηση του φράγματος για την ανάπτυξη της περιοχής;
2. Γιατί ενώ  τον Μάρτιο του 2015, στην κατανομή του Τοπικού Πόρου του 2012 και ενώ είχατε στη διάθεσή σας  2.631.069,53€, δεν προτάξατε την χρηματοδότηση  μιας μελέτης  για ένα δρόμο 3,5χλμ, προκειμένου να ωφεληθείτε από την υποχρέωση της ΔΕΗ να κατασκευάσει το έργο; Με λίγα λόγια γιατί δεν δαπανήσατε ~40.000€ για να ωφεληθεί η Περιφέρεια με 800,000€
3. Γιατί ενώ από είχατε Ταμειακά υπόλοιπα από το ΠΔΕ για το 2014: 50.826.752,17€, για το 2015: 45.526.941,30€, για το 2016: 48.437.344,98€ και για το 2017: 64.114.136,45€, δεν φροντίσατε να αξιοποιήσετε  τους πόρους αυτούς  χρηματοδοτώντας  την εν λόγω μελέτη;
4. Γιατί ενώ, σύμφωνα με τον Απολογισμό του 2017, είχατε έσοδα για επενδύσεις από το ΠΔΕ για την ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΚΩΔ. 073 Επενδύσεις)  2.455.706,85€ και δαπάνες μόλις  533.561,85€ δεν προβλέψατε την χρηματοδότηση και της εν λόγω μελέτης;
5. Γιατί ενώ πάλι σύμφωνα με τον απολογισμό είχατε από το ΠΔΕ για την ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ για έργα  (ΚΩΔ: 071.Πρόγραµµα Έργων-Ειδικοί Λογαριασµοί)  7.600.934,35€ και δαπάνες μόλις 1.282.445,95€ δεν προβλέψατε την χρηματοδότηση και της εν λόγω μελέτης;
6. Με δεδομένο ότι οι εξελίξεις στη ΔΕΗ  αλλάζουν τα δεδομένα, τι προτίθεστε να κάνετε για να προλάβετε και να δεσμεύσετε τη ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου; Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
Από την πλευρά μας προτείνουμε:
την άμεση πρόσκληση της ΔΕΗ στην Περιφέρεια σε μια επίσημη συνάντηση με τριμερή εκπροσώπηση (Περιφέρεια ΔΜ- Δήμος Φλώρινας – ΔΕΗ) και την ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με την οποία, η Περιφέρεια ΔΜ θα αναλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο, ο Δήμος Φλώρινας μαζί με την Περιφέρεια την εξασφάλιση των σχετικών αδειοδοτήσεων και η ΔΕΗ την κατασκευή του δρόμου σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εκπονηθείσας Τεχνικής Έκθεσης.
Σε κάθε περίπτωση, ως συνδυασμός δηλώνουμε ότι θα υπερψηφίσουμε κάθε πρόταση που θα αξιοποιεί την δέσμευση της ΔΕΗ και θα οδηγεί στην υλοποίηση του εν λόγω έργου σε εύλογο χρόνο.

   Με εκτίμηση

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
           Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ