ΦΛΩΡΙΝΑ Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD/Leader - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD/Leader

.

.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD/Leader

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝΦΛΩ), ως φορέας υλοποίησης  του Τοπικού  Προγράμματος «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD /LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας, σας καλεί σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04-07-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας (2ος όροφος).

Για την ΑΝΦΛΩ
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Ιωάννης Βοσκόπουλος
Για το ΕΒΕ Φλώρινας
Ο Πρόεδρος
Σάββας Σαπαλίδης