ΦΛΩΡΙΝΑ Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης των κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης των κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού

.

.

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης των κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, αποφάσισε την παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων: Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών.


Η παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, θα έχει ισχύ μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2018. Μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου θα γίνει άρση της, χωρίς νέα απόφαση.