ΦΛΩΡΙΝΑ Στη Βουλή βρίσκεται από χθες το νομοσχέδιο με την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, με τη ΓΕΝΟΠ να βρίσκεται σε απεργιακό πυρετό, βρίσκοντας πάτημα και στην ασάφεια γύρω από τα εργασιακά. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Στη Βουλή βρίσκεται από χθες το νομοσχέδιο με την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, με τη ΓΕΝΟΠ να βρίσκεται σε απεργιακό πυρετό, βρίσκοντας πάτημα και στην ασάφεια γύρω από τα εργασιακά.

.

.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Στη Βουλή βρίσκεται από χθες το νομοσχέδιο με την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, με τη ΓΕΝΟΠ να βρίσκεται σε απεργιακό πυρετό, βρίσκοντας πάτημα και στην ασάφεια γύρω από τα εργασιακά.

Και αυτό, καθώς το σχέδιο αφήνει μια ασάφεια ως προς τον ακριβή αριθμό εργαζομένων που θα μεταβιβαστούν στους αγοραστές των μονάδων, αφού το μόνο που διασφαλίζεται είναι η προστασία τους από απολύσεις για μια εξαετία. Ενώ το νομοσχέδιο για τη Μικρή ΔΕΗ προέβλεπε μεταβίβαση στις προς απόσχιση μονάδες του συνόλου του προσωπικού τους, το τρέχον κείμενο δεν προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό. Επίσης, ως προς τις εργασιακές σχέσεις αναφέρει ότι θα διέπονται “από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις”.ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Σε ανοικτή επιστολή προς τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, η ΓΕΝΟΠ τους καλεί να μην ψηφίσουν το σχέδιο νόμου, μιλά για “εθνικό έγκλημα”, ενώ ξεκινά 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Στις 17 σελίδες και τα 9 άρθρα του σχεδίου περιγράφονται τα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα που θα ακολουθηθούν στη fast-track διαδικασία που έχει αποφασιστεί για την "αποεπένδυση" του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. Σαν χρονοδιάγραμμα προκήρυξης του διαγωνισμού αναφέρονται τα τέλη Μαίου.

Τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ που βγαίνουν προς πώληση είναι δύο μονάδες στη Μεγαλόπολη, μία μονάδα στη Μελίτη της Φλώρινας, η άδεια για μια καινούργια μονάδα επίσης στη Μελίτη, καθώς και η χρήση των λιγνιτικών πεδίων που τροφοδοτούν τις συγκεκριμένες μονάδες.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιριών, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.

Στα δύο πρώτα άρθρα, περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία προς αποεπένδυση και η διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική εταιρεία. Συγκεκριμένα θα συσταθούν δύο θυγατρικές, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη για το Νότο. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.

Τον παραπάνω διαχωρισμό θα αποτυπώνουν οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια, θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ. Σημειωτέον ότι παραμένει στη μητρική ΔΕΗ η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.

Σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών, αυτό θα προκύψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αναφορικά με το διαγωνισμό, αυτός θα διενεργηθεί τον Μάιο, θα γίνει από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ). Ένας πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές.

Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα. Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW.Τα άρθρα του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 9 άρθρα.

άρθρα 1-2
Περιγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία προς αποεπένδυση και τη διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική εταιρεία.
Θα συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη για το Νότο. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει στη μητρική ΔΕΗ η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.
Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον παραπάνω διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ.
Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές. Δεν θα υπάρξει κάποια ειδική διαδικασία αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο και άρα δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί.
Στο ν/σ προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
άρθρο 3
Αφορά στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Θα διενεργηθεί τον Μάιο, θα γίνει από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ).
Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.
Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW.
άρθρο 4
Αφορά στα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας.
Όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες.
Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για 6 χρόνια.
Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
Αμφότερα τα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχέδιο που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.
Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθελουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.
άρθρο 5
Αφορά στη νομική ευθύνη της ΔΕΗ και περιέχει τις συνήθεις προβλέψεις.
Ειδικά για την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων και την αποξήλωση των μονάδων που θα μεταβιβαστούν (decommissioning cost) προβλέπεται αναλογικός επιμερισμός του κόστους μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.
άρθρο 6
Αφορά στη μεταβίβαση της παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη.
άρθρο 7
Αφορά στους πόρους που διατίθενται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
Καταργείται το λιγνιτόσημο, που μέχρι σήμερα προέκυπτε από το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ.
Στη θέση του καθιερώνεται ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ / MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς (άρα όχι μόνο στη ΔΕΗ).
άρθρο 8,9
Αφορά σε καταργούμενες διατάξεις και στην έναρξη ισχύος με τη δημοσίευση.

ΠΗΓΗ