ΦΛΩΡΙΝΑ Κατατίθεται η πρόταση για εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην τηλεθέρμανση Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Κατατίθεται η πρόταση για εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην τηλεθέρμανση Αμυνταίου

.

.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Κατατίθεται η πρόταση για εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Από χθες και μέχρι 31/1/2018 έχει περιθώριο η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση της εγκατάστασης σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου, με στόχο την υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας που παρέχεται σήμερα από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.694.265,04 ευρώ.

</div>ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ

Η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, μέσω καύσεως βιομάζας, έχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και μελλοντικές θερμικές ανάγκες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση:

"Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου, με στόχο την υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας που παρέχεται σήμερα από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου. Η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, μέσω καύσεως βιομάζας, έχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισµούς Αµυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και μελλοντικές θερμικές ανάγκες.

Η ανάγκη υποκατάστασης προέκυψε από την πρόβλεψη για απόσυρση των δυο (2) μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου στις αρχές του 2019 το αργότερο. Από 01.01.2016 οι δύο (2) μονάδες έχουν περιέλθει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών.

Η υποδομή της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου δεν διαθέτει εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης και η πρόωρη απόσυρση των συμπαραγωγικών μονάδων του Αμυνταίου συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τροφοδότησης, δηλαδή την μη λειτουργικότητα του δικτύου της τηλεθέρμανσης.

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην Τ/Θ Αμυνταίου δύο (2) μονάδων (λεβήτων) καύσεως βιομάζας ισχύος 15 MW έκαστη, µε διαθέσιµο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος.

Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί. Οι λέβητες θα στεγαστούν σε κατάλληλο κτίριο. Θα υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την τοποθέτηση των σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες, χώροι βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στεγασμένοι χώροι εναπόθεσης της βιομάζας. Το συνολικό σύστημα ελέγχου των λεβήτων βιομάζας και της διάταξης διασύνδεσης θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα SCADA του αντλιοστασίου της ΔΕΤΕΠΑ.

Το προτεινόμενο έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα Τηλεθέρμανσης, το οποίο αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ)".Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

ΠΗΓΗ