ΦΛΩΡΙΝΑ Ξενάγηση 100.000 επιπλέον επισκεπτών ετησίως στην Φλώρινα, άμεση λύση της ανεργίας και τεράστια ανάπτυξη της περιοχής! - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ξενάγηση 100.000 επιπλέον επισκεπτών ετησίως στην Φλώρινα, άμεση λύση της ανεργίας και τεράστια ανάπτυξη της περιοχής!

.

.

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Ξενάγηση 100.000 επιπλέον επισκεπτών ετησίως στην Φλώρινα, άμεση λύση της ανεργίας και τεράστια ανάπτυξη της περιοχής!

Το λιγότερο 2.000 ξεναγούς, οδηγούς βουνού και υπαλλήλους  καταλυμάτων θα φέρει η επίσκεψη 100 χιλ επιπλέον επισκεπτών ετησίως  στην περιοχή μας,κάτι που θα σημάνει ,αφενός άμεση και δραστική αντιμετώπιση της ανεργίας, κι αφετέρου υποδειγματική ανάπτυξη!
 Αυτά αναλύονται σε γενικές γραμμές παρακάτω, ως άμεση δυνατότητά μας!
      Είναι γεγονός ότι η Φλώρινα ως Νομός ( 400 χιλιάδες) και ως Δήμος Φλώρινας ( 260 χιλιάδες) έχει απίστευτα μεγάλη διασπορά ανθρώπων και κεφαλαίων εκτός, όπου γης, ως η παρακάτω ανάρτηση:
      Είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει παγκοσμιότητα σε όλα τα είδη των αγορών και των κεφαλαίων, όπως επίσης και εντός της πατρίδας μας!
      Αρα, υπάρχουν οι άνθρωποι  που μπορούν στοχευμένα να έρθουν στην περιοχή μας, οργανωμένα και με οργανωμένο πρόγραμμα και στοχεύσεις, πάνω από 100.000 ετησίως, επιπλέον από όσους  έρχονται μόνοι τους !

     30.000 περίπου  στις θερινές εκδηλώσεις, επιπλέον!
     20.000 περίπου σε φθινοπωρινές εκδηλώσεις ( τρύγος κλπ)
     30.000 περίπου σε  χειμερινές μας εκδηλώσεις ( βλέπε ανάρτηση μας για ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΡΕΣ)
      20.000 περίπου σε εαρινές μας εκδηλώσεις ( ανθεστήρια, διασπορά  κλπ), ήτοι
    100.000  συνολικά περίπου, από όλη τη διασπορά μας, κι από αλλαχού!


   
      Το όλο πρόγραμμα  μπορεί να στηρίζεται σε νέα οργανωτική δομή  με τους Προέδρους των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων  να απευθύνονται σε όλο το εύρος  των καταγομένων από αυτές, όπου γης , όπως πχ η Πρώτη Φλώρινας έχει μεν  120 νυν κατοίκους , με διασπορά 15.000 όπου γης!
     Χωρίς να είναι η μόνη πηγή ελευσιμότητας, υπάρχουν και άλλα «χαρτιά», για την περιοχή μας!


      Απαιτείται προς τούτο πλήρης υποστηρικτική μηχανογραφική υποδομή, η παρακάτω:       Απαιτείται  βεβαίως και πλήρης υποδομή διαμονής, αφενός με το σύστημα του real estate κι αφετέρου με την χρήση οικιών, που προβλέπονται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, πάντα απαραίτητα συνδεδεμένα με το σύστημα των τοπικών ξενοδόχων και το σύστημα ξενάγησης  και τοπικής  εστίασης, ως παρακάτω αναρτήσεις:


Υποστηρικτική προς τούτο η δημιουργία υποδομών φυσικής δόμησης και λοιπές οικοτουριστικές, ως οι παρακάτω αναρτήσεις: 


     Κι όλα αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από ένα τοπικό σύστημα ξενάγησης ολικής ποιότητας
( εταιρίες  κατά συγκεκριμένα ξένα πρότυπα) , με ξεναγούς όλων των ειδών, συνοδούς βουνού, κι οργανωτές  κατάλυσης, εστίασης κι αναψυχής, περιήγησης, μετά των απαραίτητων υποδομών αμοιβαιότητας επενδυτικού ενδιαφέροντος( δε γράφονται  όλα στο παρόν) !

     Ολο αυτό το πλέγμα, θα φέρει  αφενός  τη λύση του προβλήματος της τοπικής ανεργίας κι αφετέρου και μόνο "η σκόνη "των 100 χιλ επισκεπτών ετησίως θα φέρει ικανή αυτογενή ανάπτυξη, ειδικά αν συνδυάζεται με άλλες σκέψεις μας, όπως όλο το πλέγμα της ορεινής ανάπτυξης  και της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, μετά ανάπτυξης μεγάλου εύρους  εμπορίου με  τη διασπορά μας και όχι μόνο!  Τονίζεται εξ αρχής, δεν  πρέπει τίποτα μόνο του  ή αποσπασματικό ή λίγο!
     Η ιδέα στηρίζεται, μεταξύ άλλων και στο σύστημα «δεμένων πωλήσεων» της περιοχής , με άλλες περιοχές, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, δεν γράφονται περισσότερα!
      Ακριβώς για να μην υπάρξουν  κακές αντιγραφές!
     Πέρα από το γεγονός ότι δεν θα ωφελήσει, θα συνεχίσει την ανοργάνωτη  χαράμιση της Φλώρινας, που δυστυχώς συντελείται ήδη πολλά χρόνια, περιμένονας τα κρατικά «έτοιμα και δανεικά» να ενταχθούν!  Που σαφώς και δεν απεμπολούνται, πλην φεύ, δεν επαρκούν, σήμερα!


    Eδώ  αναφέρεται η "Βίβλος του Φλωρινιώτη Ξεναγού", στην παρακάτω ανάρτηση, καθώς και όλο το φάσμα της Ανάπτυξης μέσω τουρισμού, στην περιοχή μας, ως κάτωθι συντεταγμένες :

  Η Βίβλος του Φλωρινιώτη Ξεναγού! 

Toυρισμός: οι συντεταγμένες του, ως βαριάς βιομηχανίας της Φλώρινας!

   Βεβαίως  όλα τα παραπάνω απαιτούν ιδιωτικά κυρίως κεφάλαια, εκεί ακριβώς βρίσκεται το μυστικό:
   Στα κεφάλαια κυρίως και στην σύνδεση όλων, χωρίς αποσπασματικότητες !
   'Ολου το πλέγματος, ενός καλά μελετημένου σχεδίου !

   Οτιδήποτε άλλο αποσπασματικό πάει να γίνει  μαθηματικά  θα αποτύχει!
   Οσο πιο κοντόμυαλο, πρόχειρο, αντιγραφικό, λίγο, ληγμένο  και φτηνιάρικο, τόσο περισσότερο!
 
    Η περιοχή δεν έχει ανάγκη από "χαμηλές πτήσεις", έχει ανάγκη από «Αρχοντες» σκέψεων και οραμάτων, σαν το αεροπλάνο Φλώρινας «Αρχων», όπου όσοι  έλεγαν «δεν γίνεται», διαψεύστηκαν!
    Μπορούμε λοιπόν, αρκεί να αφήνουμε ως περιοχή ότι το χρειαζόμαστε  να τραβήξει μπροστά!
    Κων/νος Χ. Μπομπότας