ΦΛΩΡΙΝΑ Ο «Αριστοτέλης» ευχαριστεί - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ο «Αριστοτέλης» ευχαριστεί

.

.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Ο «Αριστοτέλης» ευχαριστεί


Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω για τις ευγενικές δωρεές τους προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη της αδελφής, θείας και φίλης τους Χρύσας Μήτκα.

 • Την κα Αλίκη Λουκίδου, για το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150 €).
 • Την Οικογένεια Γεωργίου και Πετρούλας Βεγήρη, για το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150 €).
 • Την Οικογένεια Κωνσταντίνου Μπίου, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €).
 • Τον κ. Δημήτριο Στύλου, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €).
 • Την Οικογένεια Μιχαήλ Λουκίδη, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €).
 • Την κα Αλεξάνδρα Λουκίδου, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €).
 • Την Οικογένεια Κωνσταντίνου Βεγήρη, για το ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
 • Την Οικογένεια Γεωργίου Σακκά και Βίλυς Βεγήρη, για το ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
 • Την Οικογένεια Φιλίππου Χατζητύπη, για το ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
 • Την Οικογένεια Αθανασίου Χατζητύπη, για το ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
 • Την Οικογένεια Λ. Ηρακλειώτη, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €).
Ευχόμαστε μαζί τους «υπέρ μακαρίας μνήμης και αναπαύσεως της ψυχής της δούλης του Θεού Χρύσας».
Ευχαριστούμε.
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ