ΦΛΩΡΙΝΑ Καλλικρατικός Δήμος Φλώρινας : Νάτη η αγορά, για να πουλήσουμε σε 293 χιλιάδες, όπου γης! - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Καλλικρατικός Δήμος Φλώρινας : Νάτη η αγορά, για να πουλήσουμε σε 293 χιλιάδες, όπου γης!

.

.

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Καλλικρατικός Δήμος Φλώρινας : Νάτη η αγορά, για να πουλήσουμε σε 293 χιλιάδες, όπου γης!

 
Λαμβάνοντας  ως  βασικό στοιχείο μελέτης  την Απογραφή 2011 (σκόπιμα λόγω αρχής της κρίσης) ο Καλλικρατικός Δήμος Φλώρινας  εμφάνιζε  32.881 κατοίκους, ως  αποτέλεσμα χρόνιας αστυφιλίας και μετανάστευσης στην ακριτική αυτή περιοχή της χώρας μας!
   Και  έχει σημασία το μέγεθος κάτοικοι , κι όχι άλλο μέγεθος
( όπως πχ: ψηφοφόροι ή εργαζόμενοι), διότι απηχεί περισσότερο την κοινωνική και οικονομική βάση κάθε επιμέρους περιοχής, που  διαμένει στο συγκεκριμένο τόπο!

ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ    Η εικόνα με στοιχεία Απογραφής 2011, επί 4 πρώην  Καποδιστριακών Δήμων και 47 οικισμών,  δείχνει τα παρακάτω:

   1)  Ο  πρώην Καποδιστριακός Δήμος  Φλώρινας  αριθμεί  σε  7  Τοπικές Κοινότητες  19.985 κατοίκους , ήτοι ποσοστό  60,77%  του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας!
         Το υπόλοιπο 39,23%  το διανέμονται οι παρακάτω:

    2) Ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Μελίτης  αριθμεί  σε  11  Τοπικές Κοινότητες  5.927 κατοίκους, ήτοι ποσοστό  18, 03 %  του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας!
         Η  Τοπική Κοινότητα Μελίτης  αριθμεί  1.432 κατοίκους (Απογραφή 2011)!

    3) Ο  πρώην Καποδιστριακός Δήμος Περάσματος  αριθμεί σε  13  Τοπικές Κοινότητες  4.234 κατοίκους, ήτοι ποσοστό  12,88%  του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας!
         Η Τοπική Κοινότητα Αμμοχωρίου  αριθμεί  1.250 κατοίκους ( Απογραφή 2011)

    4)  Ο  πρώην Καποδιστριακός Δήμος  Κλεινών  αριθμεί  σε  16  Τοπικές Κοινότητες  2.735 κατοίκους, ήτοι ποσοστό  8,32%  του  Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας! Ο πιο αραιοκατοικημένος!
          Η Τοπική Κοινότητα Κ. Κλεινών αριθμεί  394 κατοίκους ( Απογραφή 2011)!

    Εντύπωση κάνει, πάραυτα, ότι  υπάρχει  απίστευτη έλλειψη αντιπροσώπευσης  τoυ πρώην Καποδιστριακού  Δήμου  Φλώρινας  στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας,αφού:
  -  το  60, 77%  του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας , (επί 33 Δημοτικών Συμβούλων και 1 Δημάρχου ) δεν αντιπροσωπεύεται  παρά από 11 Δημοτικούς Συμβούλους, ήτοι 33%  του συνόλου!

   Αντίθετα, οι λοιποί 3 πρώην Καποδιστριακοί  Δήμοι Φλώρινας , με  39,23%  του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας, έχουν  εκλέξει  το 66%  των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φλώρινας!

   Το μέγεθος αυτό της αναντιστοιχίας δεν εξηγείται πλήρως  με το γεγονός ότι πολλοί  καταγόμενοι εκτός του Καποδιστριακού Δήμου Φλώρινας, διαμένουν εντός της Πρωτεύουσας Φλώρινας!
    Ούτε  ότι ακόμα και οι επικεφαλής  των 2 πρώτων συνδυασμών διαμένουν μεν στην Φλώρινα, πλην κατάγονται άμεσα από  άλλες  Τοπικές Κοινότητες, εντός κι εκτός του Καποδιστριακού Δήμου Φλώρινας!

    Ούτε εξηγείται ότι μεγάλο μέρος  των καταγόμενων από το Δήμο Πρεσπών  (των  1.560 κατοίκων με Απογραφή 2011)  διαμένει στην πόλη της Φλώρινας!

    Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της τοπικής άναρχης φυλλορρόησης  των πληθυσμών προς την δημιουργηθείσα, συν τω χρόνω, διασπορά , στα  4 σημεία του ορίζοντα!

    Σε κάθε  περίπτωση όμως, έχει αποδειχθεί  ότι  από τους οικισμούς του πρώην Καποδιστριακού  Δήμου  Φλώρινας και ειδικά από την πόλη της Φλώρινας  έχουν φυλλορροήσει  περισσότεροι προς  τα αστικά κέντρα από όσοι  στο εξωτερικό, ενώ αντίθετα από  τους λοιπούς πρώην  Καποδιστριακούς  Δήμους ( ειδικά από τις ορεινές Τοπικές Κοινότητες)  οι περισσότεροι έχουν φύγει προς το εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι  μοιράζονται σε Φλώρινα και άλλα αστικά κέντρα της χώρας!

    Κι όμως  κατά μέσο όρο  κάθε  Τοπική Κοινότητα (από τις  47 συνολικά )του  Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας  έχει υπολογιστεί, κατά μέσο όρο, ότι  έχει διασπορά στα 4 σημεία του ορίζοντα  πάνω από  5.500 κατοίκους, ως μετανάστες εξωτερικού και  αστυφιλία εσωτερικού, ήτοι συνολικά περίπου  260 χιλιάδες διασπορά Καλλικρατικού  Δήμου Φλώρινας!

   Ειδικά  ο  ορεινός και αραιοκατοικημένος πρώην Καποδιστριακός Δήμος Κλεινών έχει  πολύ μεγαλύτερο  μέσο όρο  διασποράς, μεταξύ των 16 Τοπικών Κοινοτήτων του!
   Υπάρχουν  χωριά που ξεπερνούν κατά  τις 10 χιλιάδες διασπορά!

   Αλλά ακόμα και η Τοπική Κοινότητα  Πρώτης  των 120 κατοίκων( της Απογραφής 2011)  που ανήκει στον Καποδιστριακό Δήμο Φλώρινας έχει διασπορά όπου γης  που προσεγγίζει ίσως και τις 15 χιλιάδες  συντοπίτες! 3.000 έχει μόνο στην οδό Ντάνφορθ, Τορόντο Καναδά!

    Οι αριθμοί της φλωριναίας διασποράς  στα 4 σημεία του ορίζοντα αυξάνονται κι άλλο, αν συνυπολογιστούν οι  πολλές χιλιάδες  σαρακατσαναίοι και βλάχοι  (σημερινοί αριθμοί πάνω κι από τον πληθυσμό του Νομού μας ), που αναλογούν στο Δήμο Φλώρινας και πολλοί είναι εγγεγραμμένοι και στα παλιά μητρώα του Δήμου Φλώρινας!

 Αρα, οκτώ φορές πάνω έχουμε διασπορά σαν περιοχή, στα 4 σημεία του ορίζοντα, γεγονός που αποτελεί  αφενός  μια διευρυμένη αγορά  και με την αρχαία  της έννοια (της εκκλησίας του Δήμου ή των αποικιών μας ) και με τη σύγχρονη έννοια  της (market), σημείο πώλησης !
    Δηλαδή μπορούμε να πουλήσουμε  στη δική μας αγορά των 33 χιλιάδων, πλέον των 260 χιλιάδων, όπου γης,  ήτοι  σε  293 χιλιάδες συνολικά !

    Η αδυναμία δηλαδή αυτή της περιοχής μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δύναμή της, διότι η Φλώρινα είναι στην κυριολεξία  τετραπέρατη και παντοδύναμη όσο και σκόρπια και ανοργάνωτη, χωρίς όραμα, σχέδιο και στόχους!

    Απαραίτητο  στοιχείο όμως, για να μπορεί να λειτουργήσει έτσι το σύστημα είναι η αλλαγή  των δεδομένων του Καλλικράτη:

   Με απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου, να δίνονται  περισσότερες αρμοδιότητες στις Τοπικές Κοινότητες, για να μπορούν να «έλξουν» τη διασπορά τους  πχ:  η Τοπική  Κοινότητα Πρώτης να «παίζει» στις 10.000 plus, από  120 κατοίκους σήμερα!
  Ο παλιός Πρόεδρος Κοινότητας πρέπει να επανέλθει, στα περισσότερα καθήκοντα του, ώστε να μπορεί αυτογενώς να μιλάει με την καταγόμενη διασπορά της Κοινότητας!

   Επίσης , ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ  Πρωτευούσης Φλώρινας να έχει αρμοδιότητες και αίγλη  του  παλιού Δημάρχου Πόλεως Φλωρίνης!
   Είναι απαραίτητο  για την ενίσχυση της τοπικής κουλτούρας, που την καθιστούσε θέρετρο των μεγάλων αστικών κέντρων, για πολλά χρόνια!
   Ευνόητη η στόχευση επανόδου αυτής και πολύ μεγαλύτερης προοπτικής!

   Ο  Δήμαρχος  να αντιστοιχεί σε φιλοσοφία και εξουσία του παλιού  Νομάρχη!
    Είναι απαραίτητο  για να αναπτυχθούν ξανά οι Τοπικές Κοινότητες και οι ζωτικές τους λειτουργίες και δραστηριότητες!

   Οι Αντιδήμαρχοι να έχουν ετήσια «στόχευση έργου», αντί 2 ετίας, για να αναβαθμιστεί το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου, με περισσότερη κυλιόμενη συμμετοχή !

     Μέχρι εδώ  οι  μεταβολές γίνονται από οποιονδήποτε Δήμαρχο του παλιού τύπου!
     Για τα παρακάτω απαιτούνται ιδιαίτερα νέα προσόντα και γνώσεις!

   Να βελτιωθούν  απίστευτα οι ηλεκτρονικές και επιστημονικές υποδομές του Δήμου, για να μπορούν να υποστηρίξουν το έργο , με «πελατοκεντρική» οπτική προς τους Δημότες !

    Να  υποστηριχθούν, με κάθε τρόπο και συνεργασία  επιχειρηματικές δραστηριότητες προς τον παραπάνω σκοπό, ελεύθερες επιχειρηματικές  ή και ΣΔΙΤ ( Συμπράξεις κλπ) , προκειμένου  για την οικονομική ανάπτυκη, τη δημιουργία νέων τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο επανάκαμψη της διασποράς , αφού πρώτα καλυφθούν τα τοπικά οικονομικά μεγέθη, όπως της ανεργίας !

   Και βεβαίως δεν απεμπολείται, επ ουδενί, κάθε συμβατική παλιά μορφή χρηματοδότησης από Κράτος και Περιφέρεια, πρέπει να συνεχίζεται η τοπική πολιτική διεκδίκησης, σε ότι είναι δυνατόν!
  Ομως, σαφώς  η επιχειρηματική συμμετοχή  με κεφάλαια του Δήμου σήμερα δεν είναι εφικτή λόγω κρίσης αλλά και δεν απαιτείται!
 Ο Δήμος θέτει πλαίσια και επικυρώνει πλάνα, δεν είναι όμως επιχειρηματίας!

  Την τοπική ανάπτυξη και τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς προς τη διασπορά  αλλά και πέραν αυτής  μπορεί να την κάνει  η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, με επιχειρήσεις ,που όλος ο Νομός Φλώρινας
( έστω ο Δήμος) θα αποτελεί , ως οικονομικό μέγεθος, το 10%  του ετήσιου κύκλου  εργασιών  τους, αν είναι επιθυμητό ένα  ουσιαστικό οικονομικό  αποτέλεσμα!

 Στόχος η δημιουργία  νέων τοπικών επιχειρήσεων , εργολαβίας και υπεργολαβίας, συνδεδεμένων ή μη στις μεγαλύτερες οικονομικές δραστηριότητες παραπάνω, με ιδιωτικά επιχειρηματικά σχέδια που να έχουν ως αποτέλεσμα:
 1) κατά πρώτον  πολλαπλασιασμό  του τοπικού ενεργητικού μητρώου  στο Επιμελητήριο Φλώρινας  και πλήρη επίλυση ανεργίας και
2) κατά δεύτερον επάνοδο  μέρους της διασποράς  πίσω, ώστε να ανέβει ξανά ο πληθυσμός του Δήμου, ειδικά στα ερημωμένα χωριά μας!

 Αυτά δεν αρκεί και δεν γίνονται πλέον μόνο ούτε με την κρατική στήριξη, ούτε με τη διαδημοτική συνεργασία, ούτε με την διαεπιμελητηριακή συνεργασία, ούτε με  τις τοπικές κινητοποιήσεις, να πάμε «να δείρωμεν  τους έχοντας, ίνα αποσπάσωμεν εξ αυτών»!
  Διότι απλά, τα έτοιμα και τα δανεικά έχουν τελειώσει!

  Απαιτείται  οργανωμένο σχέδιο δράσης και προσέλκυσης της εγχώριας και ξένης επιχειρηματικής δραστηριότητας , αναδεικνύοντας  τα τοπικά μας ζητήματα τα δικά μας σε επιχειρηματικές ευκαιρίες
  των άλλων και δραστηριοποιώντας  όλη τη διασπορά μας στον αγώνα αυτό, με πλάνο την ανάπτυξη και την επανάκαμψη-παλλινόστηση !
  Χρειάζεται  βεβαίως και γενικότερα πλάνα και συνθήματα, όπως πχ:  «ορεινή ανάπτυξη της χώρας» και « διασυνοριακή ακριτική φροντίδα»!

  Τα  παραπάνω απαιτούν ειδικές ικανότητες, προσόντα, γνώσεις και πιστοποιήσεις , ώστε είναι εξόχως απαγορευτικό και  επιζήμιο για τον τόπο μας να λές  "θέλω"  χωρίς να μπορείς, με τα νέα δεδομένα και με το συγκεκριμένο  πλαισιο απαιτήσεων, που  τίθεται!

   Το συγκεκριμένο λοιπόν τοπικό  πλαίσιο και πλάνο στόχων και απαιτήσεων τίθεται, οικονομικά αρμοδίως  γνωμοδοτημένο , ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των καιρών και τις ανάγκες του μέλλοντος, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας!

   Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη

             Κων/νος Χ. Μπομπότας