ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Μαρτίου – Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: 8 Μαρτίου – Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

.

.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

8 Μαρτίου – Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

Κάθε χρόνο η παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου μας  προσφέρει μια καλή ευκαιρία να θέσουμε νέους στόχους ως προοδευτική κοινωνία και να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, να ενδυναμώσουμε την παρουσία τους στους ζωτικούς χώρους της εργασίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνίας των ενεργών πολιτών και να κάνουμε πράξη την ποθούμενη ισότητα των φύλων.

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ www.radioflorina.gr  ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ

Γιατί σε κάθε ευνομούμενη χώρα του κόσμου, σε κάθε σύγχρονη και δημοκρατική Κοινωνία Πολιτών με δικαιώματα, ελευθερίες και ισότητα ευκαιριών, που επαγγέλλεται και κατοχυρώνει τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, η θέση της Γυναίκας και ο ρόλος της αποτελούν το πιο ασφαλές μέτρο ισονομίας και ισοπολιτείας, το πιο αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολιτισμού και προόδου.

Η ισότητα, όμως, ανάμεσα στα φύλα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποσπασματικές και μεμονωμένες δράσεις. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία θα στοχεύει αφενός στην κατανόηση από όλους των αντιλήψεων που στηρίζουν και διατρέχουν σιωπηρά τη συγκρότηση της ταυτότητας των φύλων στην κοινωνία, και αφετέρου στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών για μεγαλύτερη συμμετοχή στα επαγγέλματα αιχμής και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η κοινωνική αλλαγή, μια πολύπλοκη διαδικασία, σε ότι έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με δυο λόγια μια ολιστική παρέμβαση. Μια παρέμβαση στην οποία οι κεντρικές πολιτικές αποφάσεις έχουν βαρύνουσα σημασία, ενώ η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται ότι είναι οι κατεξοχήν προνομιακοί χώροι οικονομικής, οικολογικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης και ότι αποτελούν τον μοχλό για την αναβάθμιση της γυναίκας στις τοπικές κοινωνίες.

Γενικά, το σύνολο της δράσης των Περιφερειών και των Δήμων συνδέεται με άμεσα ή έμμεσα οφέλη για τις γυναίκες, αλλά, είναι σημαντικό να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω προώθηση και στήριξη των γυναικών και να υιοθετηθούν ενέργειες και δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών με τη συνδρομή της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφέρω ενδεικτικές δράσεις:

Πολιτικές υποστήριξης της γυναικείας συμμετοχής στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με προγράμματα εναρμόνισης της οικογενειακής με τη δημόσια ζωή και με ειδικές επιμορφωτικές δράσεις για τις γυναίκες, όπως ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, σεμινάρια, κλπ.)

Υποστήριξη της γυναικείας εργασίας στον αγροτικό τομέα με την κατάλληλη ενημέρωση και αξιοποίηση προγραμμάτων αγροτουρισμού για γυναίκες και στήριξη ή ίδρυση γυναικείων Συνεταιρισμών με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως μαρμελάδες, τουρσιά, υφαντά, κλπ. με τη διαμόρφωση μόνιμου περίπτερου – χώρου έκθεσης σε κεντρικό μέρος.

Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την κοινοποίηση των ανάλογων προγραμμάτων για χρηματοδότηση από προγράμματα του ΟΑΕΔ, ευρωπαϊκά ή άλλων φορέων (έντυπα, ηλεκτρονικά και με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων).

Διευκόλυνση των γυναικών με προγράμματα προστασίας των παιδιών, της τρίτης ηλικίας και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  Έμφαση στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές υποστήριξης της οικογένειας που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου, όπως είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΑΠΗ, το Κέντρο Ημερήσιας  Φροντίδας των Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την υποστηρικτική δράση και προστασία των μοναχικών και αναξιοπαθούντων  ατόμων (γυναικών και αντρών), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και Ατόμων με αναπηρία, κλπ. Καλύτερη λειτουργία των δομών αυτών με σεμινάρια επανεκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.

Υποστήριξη των γυναικών με δράσεις που αφορούν τη Νέα Γενιά, όπως τα προγράμματα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας, προγράμματα από τα Κέντρα πρόληψης και θεραπείας από εξαρτησιογόνες ουσίες, δημιουργία χώρων  άθλησης και ψυχαγωγίας για τους νέους και σύγχρονων παιδότοπων για τα μικρότερα παιδιά, ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ώστε οι γυναίκες που κυρίως ασχολούνται με τα παιδιά να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και να έχουν την ηθική ικανοποίηση ότι ο Δήμος αφουγκράζεται τα προβλήματά τους και αγκαλιάζει τα παιδιά τους.

Υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με θέματα ενδοοικογενειακής βίας και εκμετάλλευσης των γυναικών.

Έρευνα σε θέματα φύλου στην κάθε τοπική κοινωνία (διερεύνηση απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων για τις κοινωνικές σχέσεις των δύο φύλων, καταγραφή προβλημάτων των γυναικών της περιοχής, ανάδειξη των προβλημάτων). Προώθηση της  επιστημονικής έρευνας από γυναίκες για κοινωνικά ζητήματα αιχμής, όπως η εγκληματικότητα, κλπ.

Δράσεις και ενέργειες για τη συμφιλίωση των επαγγελματικών και των οικογενειακών ευθυνών γιατί ο καταμερισμός της εργασίας στην οικογένεια, οι διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις, η καθημερινή συμπεριφορά είναι θέματα νοοτροπίας και αντιλήψεων και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν και θα πρέπει να αλλάξουν, γιατί σε μια δημοκρατική πολιτεία, όπως είναι η ελληνική, θα πρέπει να επικρατούν συνθήκες πραγματικής ισότητας για όλους.

Ειδικές δράσεις και παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης για την αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Εκπαίδευσης. Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας με την ευθύνη του Δήμου και εθελοντική συμμετοχή επιστημόνων. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διαδραστικού χαρακτήρα, το οποίο με παιδαγωγικό τρόπο και με υπόρρητες αναφορές να αποδομεί τις στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών (δημόσιων και σχολικών) με βιβλιογραφία σχετική με θέματα ισότητας.

Συνεργασία με Συλλόγους Γυναικών, Κέντρα Στήριξης Γυναικών, εθελοντικές οργανώσεις, κλπ. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Αιρετών Γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξετάσεις με κινητές μονάδες ιατρών. Προληπτικός  έλεγχος και ενημέρωση για παθήσεις που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες.

Προώθηση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες με προτάσεις και ψηφίσματα προς την κεντρική εξουσία για βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν και προστατεύουν την εργασία και τη μητρότητα, την ίση αμοιβή για ίση προσφορά εργασίας σε άντρες και γυναίκες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών, δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής, προστασία της υγείας, πρόνοια και περίθαλψη, που αφορούν φυσικά και τα δύο φύλα, αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων (ποσοστώσεις, κλπ.)


Οι γυναίκες έχουμε ανάγκη την Αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς της, όπως και η Αυτοδιοίκηση σαν πολιτικός χώρος έχει ανάγκη τις δημιουργικές και αποτελεσματικές ικανότητες των γυναικών. Η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Αυτοδιοίκηση μια ανανεωμένη συλλογική έκφραση και πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά και ο Δήμος οφείλει να γίνει το κέντρο ενεργοποίησης όλης της κοινωνίας για την ισότητα των φύλων. Με δράσεις και πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω όλοι μαζί θα πρέπει να στοχεύουμε στη συμπόρευση των φύλων μέσα στην κοινωνία με ελευθερία, ισοτιμία, συνεργασία και αλληλοσεβασμό, στη δημιουργική συλλειτουργία αντρών και γυναικών στην ιδιωτική και δημόσια ζωή με πνεύμα αλληλοπεριχώρησης και αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
 
Όλγα Μούσιου Μυλωνά
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Φλώρινας

«Εδώ κοντά σου, χρόνια ασάλευτος να μένω / ως να μου γίνεις Μοίρα, Θάνατος και Πέτρα»
(Νίκος Καββαδίας)

«Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα.
Σε λέω γυναίκα γιατ’ είσ’ αιχμάλωτη.»
(Κική Δημουλά)

«αφού το θέλεις, γυναίκα αρμονική κι ωραία
πέσε στα χέρια μου και χάρισέ μου – αφού το θέλεις –
τη θλίψη του μαύρου βλέμματός σου
τη βαθειά πίκρα των κόκκινων χειλιών σου
τη νύχτα των μυστηρίων που είναι μπλεγμένη μέσα στα σγουρά μαλλιά σου
τη σποδό του υπέροχου σώματός σου»
 Νίκος Εγγονόπουλος

Νίκος Εγγονόπουλος, Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες π᾽ αγαπάμε
Είν’  οι γυναίκες π᾽ αγαπάμε δάση…
το κάθε δέντρο τους είν᾽ κι ένα μήνυμα του πάθους
σαν μέσ᾽ σ᾽ αυτά τα δάση μας πλανέψουνε
τα βήματά μας και χαθούμε τότες είν᾽ ακριβώς
που βρίσκουμε τον εαυτόνε μας

έχουνε οι γυναίκες π᾽ αγαπούμε θεία την ουσία
κι όταν σφιχτά την αγκαλιά μας τις κρατούμε
με τους θεούς κι εμείς γινόμαστ᾽ όμοιοι
στηνόμαστε ορθοί σαν άγριοι πύργοι
τίποτε δεν είν᾽ πια δυνατό να μας κλονίση
με τα λευκά τους χέρια αυτές γύρω μας γαντζώνουν
κι έρχονται όλοι οι λαοί τα έθνη και μας προσκυνάνε
φωνάζουν αθάνατο στους αιώνες τ᾽ όνομά μας
γιατί οι γυναίκες π᾽ αγαπάμε την μεταδίνουν
και σ᾽ εμάς αυτή τη θεία τους ουσία.
Νίκος Εγγονόπουλος, Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες π᾽ αγαπάμε

Ρόδα Αειθαλή
Η ομορφιά των γυναικών που άλλαξαν τη ζωή μας
βαθύτερα κι από εκατό επαναστάσεις
δεν χάνεται, δεν σβήνει με τα χρόνια
όσο κι αν φθείρονται οι φυσιογνωμίες
όσο κι αν αλλοιώνονται τα σώματα.
Μένει στις επιθυμίες που κάποτε προκάλεσαν
στα λόγια που έφτασαν έστω αργά
στην εξερεύνηση δίχως ασφάλεια της σάρκας
στα δράματα που δεν έγιναν δημόσια
στα καθρεφτίσματα χωρισμών, στις ολικές ταυτίσεις.
Η ομορφιά των γυναικών που αλλάζουν τη ζωή
μένει στα ποιήματα που γράφτηκαν γι` αυτές
ρόδα αειθαλή αναδίδοντας το ίδιο άρωμα τους
ρόδα αειθαλή, όπως αιώνες τώρα λένε οι ποιητές.
TITOΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ


ΓΥΝΑΙΚΑ
(Federico Mayor)

Γυναίκα, από μέσα σου ανέβαινε ένα άσμα καινούριο
Κι όμως, εμείς δεν σου δώσαμε τον λόγο
Κι ας ήσουν η φωνή του μισού πλανήτη.
Γυναίκα, τα μάτια σου έβλεπαν τον κόσμο αλλιώτικα
Όμως, εμείς δεν θέλαμε ούτε να ξέρουμε τι έβλεπε η ματιά σου…
Ούτε να γνωρίσουμε τη ζεστασιά σου
Γυναίκα, έφερες στο σώμα σου άσχετα από χρώμα
την υπόσχεση του αύριο, το φως που μπορούσε να φωτίσει
ανείπωτους δρόμους, δρόμους ειρηνικά ατίθασους
Γυναίκα – γέφυρα, γυναίκα – κρίκε, γυναίκα – ρίζα και καρπέ
Της αγάπης και της τρυφερότητας
Γυναίκα, τα απλωμένα χέρια σου κι ο κόρφος σου
Είναι μια απεραντοσύνη που προστατεύει και παρηγορεί
Όμως, δεν καταλάβαμε τη δύναμη της αγκαλιάς σου
Ούτε την κραυγή της σιωπής σου
Και βαδίζουμε χωρίς πυξίδα και χωρίς παρηγοριά
Γυναίκα, αφού κανείς δεν έχει πλάσμα πιο πολύτιμο από Σένα
Θα βαδίζεις πλέον ίση κι ελεύθερη
Σύντροφος σε ένα όνειρο που ποτέ δεν θα διασπαστεί.

-Νίκος Καρούζος,  «Γυναίκα, πείσμα της Ασίας»

«Είσαι μια ήπειρος του στήθους απ΄ τα βάθη των φυλών
είσαι πλανόδια σαν το φεγγάρι
ο πόνος είναι πλοκαμός κι η αγάπη σου υδράργυρος
γυναίκα, πείσμα της Ασίας.

Χρόνια πολλά στις γυναίκες της ζωής σας!
Όλγα Μούσιου Μυλωνά
Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας

Πρόεδρος Δημοτική Επιτροπής Ισότητας Φλώρινας