ΦΛΩΡΙΝΑ Τι αλλάζει στη Δ.Α. Φλώρινας με βάση το ΦΕΚ για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Τι αλλάζει στη Δ.Α. Φλώρινας με βάση το ΦΕΚ για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας

.

.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Τι αλλάζει στη Δ.Α. Φλώρινας με βάση το ΦΕΚ για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας

Δημοσιεύτηκε χθες το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με αυτό, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας καταργείται το Α.Τ. Κάτω Κλεινών και λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας,

β. Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας,

γ. Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας,

δ. Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου,

ε. Αστυνομικό Τμήμα Πρεσπών,

στ. Αστυνομικό Τμήμα Βεύης,

ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών,

η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής,

θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών,

ι. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Νίκης και

ια. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.

Έδρα των Υπηρεσιών ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης στ’, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Μελίτης του δήμου Φλώρινας και των περιπτώσεων η’ έως και ια’, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Κρυσταλλοπηγής του δήμου Πρεσπών, η δημοτική ενότητα Κάτω Κλεινών του δήμου Φλώρινας και οι χώροι των εγκαταστάσεων των σημείων εισόδου – εξόδου Νίκης και Κρυσταλλοπηγής, αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ