ΦΛΩΡΙΝΑ Κλήρωση για τα νέα τεμάχια αναδασμού αγροκτήματος Μελίτης - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Κλήρωση για τα νέα τεμάχια αναδασμού αγροκτήματος Μελίτης

.

.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Κλήρωση για τα νέα τεμάχια αναδασμού αγροκτήματος Μελίτης

Σας γνωρίζουµε ότι την Πέµπτη 19-01-2017 και ώρα 10:00 π.µ. , θα πραγµατοποιηθεί στο Κοινοτικό Κατάστηµα της Τοπικής
Κοινότητας Μελίτης η ΚΛΗΡΩΣΗ για τα νέα ακίνητα αναδασµού αγροκτήµατος ΜΕΛΙΤΗΣ.
Παρακαλούνται όλοι οι κτηµατίες που συµµετέχουν στον αναδασµό να παρευρεθούν. ∆εν είναι απαραίτητη η παρουσία των κτηµατιών εκείνων των οποίων το δικαίωµα αποτελείται µόνο από ακίνητα που έχουν λάβει ως προνοµιακά.
Πληροφορίες Κόρδας Κων/νος τηλ. 2385350484.-

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ
ΚΟΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ