ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

.

.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Απαράδεκτη, ανάλγητη και προσχηματική απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και η στάση του Δημάρχου.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
Απαράδεκτη, ανάλγητη και προσχηματική απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και η στάση του Δημάρχου.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 21 Νοεμβρίου 2016 και κατά την συζήτηση των θεμάτων 1,2 και 3 της ημερήσιας διάταξης δηλαδή των θεμάτων 7,8 και 9 της συνεδριάσεως που αφορούσαν στην (7) Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3α και 8γ του Δημοτικού δάσους Αλώνων, (8) Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 4η, 4θ και 5α δασοκτήματος Πολυποτάμου και (9) Εκμίσθωση για υλοτομία 100 κ.μ. ξυλώδη όγκου λόγω έκτακτης κάρπωσης στο δάσος Παρορίου και της συστάδας 1β δάσους Παρορίου και όπου αιτούντες και υποψήφιοι μισθωτές είναι οι τοπικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί εργασίας των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων του δήμου μας. Ο αντιδήμαρχος Νικ. Αλεξιάδης παρά την ύπαρξη γραπτής εισηγήσεως η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 17.11.2016 και κατά παραβίαση της κοινής λογικής, μη λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και την διαρκή φτωχοποίηση των δημοτών του δήμου από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, παρουσίασε νέα ουσιαστικά εισήγηση διπλασιάζοντας την τιμή του μισθώματος των προς υλοτόμηση συστάδων των δασών του Δήμου Φλώρινας και ενώ μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015 το δημοτικό μας συμβούλιο εκμίσθωνε τις συστάδες με απευθείας – σύμφωνα με το νόμο – ανάθεση στους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας με τιμή ύψους 7,00 με 7,50 ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο (χ.κ.μ.) αποφάσισε με πρόσχημα την αύξηση των εσόδων του δήμου να διπλασιάσει την τιμή και πρότεινε στο σώμα την εκμίσθωση των παραπάνω προς υλοτόμηση συστάδων με τιμή μισθώματος αυτή των … 15,00 ευρώ ανά χ.κ.μ. !!! την απαράδεκτη πρόταση αυτή έκανε δεκτή και υπερψήφισε η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου – παράταξη του Δημάρχου παρά τις έντονες αντιδράσεις των εκπροσώπων των δασικών συνεταιρισμών και του εκπρόσωπου της τ.κ. Αλώνων, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε την εισήγηση. Ο δε δήμαρχος – προκλητικός όσο ποτέ – προκαλούσε λέγοντας Αν θέλετε τις παίρνετε, θα βρεθούν άλλοι να τις πάρουν !!!Η απόφαση αυτή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου είναι απαράδεκτη, ανάλγητη και άκρως προσχηματική γιατί:

1. σε καιρούς οικονομικής κρίσης, αύξησης της φτώχιας και πτώσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αυξάνει την τιμή εκμίσθωσης των προς υλοτόμηση συστάδων, και όχι μόνο αυξάνει αλλά διπλασιάζει την τιμή και ενώ μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015 εκμίσθωνε με 7 και 7,5 ευρώ ανά χ.κ.μ. τώρα αποφάσισε να ενισχύσει τα οικονομικά του δήμου και να ανεβάσει την τιμή εκμίσθωσης στο δυσθεώρητο ύψος των 15,00 ευρώ ανά χ.κ.μ. !!!
2. Η πρόταση της γνωμοδότησης  του εκπροσώπου της τ.κ. Αλώνων (σύμφωνα με την παρ. 1 ε του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010) ήταν για εκμίσθωση με απευθείας ανάθεση στους Δασικούς Συνεταιρισμούς με τιμή εκμίσθωσης 7,50 ευρώ ανά χωρικό μέτρο ξύλου, για όλες τις κατηγορίες ξύλου, πρόταση η οποία αγνοήθηκε επιδεικτικά.
3. Η από 9.11.2016 γραπτή εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας Ιωάννη Μουντούση ανέφερε ως προτεινόμενη τιμή το ποσό των 7,50 ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο ξύλου για όλες τις κατηγορίες ξύλου. Η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Νικ. Αλεξιάδη δεν έφτασε ποτέ στα χέρια κάποιων δημοτικών συμβούλων, ενώ σε όσους την έλαβαν, αυτή εστάλη σε ηλεκτρονική μορφή μια ώρα πριν την πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε πρότασή του στο δημοτικό συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2016 ήταν τελικά αυτή των 15,00 ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο ξύλου για όλες τις κατηγορίες ξύλου παρά τις παραπάνω εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις.


4. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αλώνων Χρήστος Τσώτσος καταψήφισε την Εισήγηση λέγοντας ότι «με την τιμή αυτή των 15,00 ευρώ το χωρικό κυβικό μέτρο ο Δήμαρχος στερεί το ψωμί των παιδιών των Συνεταιριστών», καθώς οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές είναι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί εργασίας των κατοίκων του χωριού.
5. Οι εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών μετά την υπερψήφιση από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων της εισήγησης για εκμίσθωση με τιμή 15,00 ευρώ / χ.κ.μ. παραιτήθηκαν από το αίτημα μίσθωσης των προς υλοτομία συστάδων. Δήλωσαν ότι η τιμή εκμίσθωσης της υλοτομίας των συγκεκριμένων δασοσυστάδων ύψους 15,00 ευρώ είναι απαγορευτική γι αυτούς, δεν τους συμφέρει οικονομικά και τους υποχρεώνει να εργαστούν κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί.
6. Η αίτηση για μίσθωση της υλοτομίας των προς εκμίσθωση συστάδων έγινε στις 04-04-2016 ενώ το αίτημα – ως θέμα ήρθε στο Δημοτ. Συμβούλιο μόλις σήμερα 21-11-2016 !!! δηλαδή λίγες ημέρες προ της εκπνοής της προς υλοτομία πρόβλεψης της Διαχειριστικής Μελέτης του Δάσους Αλώνων.
7. Η υλοτόμηση των συστάδων αυτών μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τις 31.12.2016, ημερομηνία την οποία προβλέπουν  οι αντίστοιχες Διαχειριστικές Μελέτες, και κατά δήλωση αρμοδίων υπαλλήλων της Διευθύνσεως Δασών Φλώρινας ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της άδειας υλοτομήσεως των συγκεκριμένων συστάδων με συνέπεια αυτές να «χαθούν».
8. Το δυσθεώρητο ύψος της εκμίσθωσης ως απαίτηση του δημάρχου, δεν συμμερίζονται ούτε ο Δήμος Πρεσπών που εκμισθώνει ακόμα και με 5,00 ευρώ ανά χ.κ.μ. αλλά ούτε και η Διεύθυνση Δασών η οποία στις 21.11.2016 εκμίσθωσε συστάδα σε δημόσιο δάσος με τιμή μισθώματος τα 10,07 ευρώ. Άραγε οι ανωτέρω επιζητούν το κακό των δημοσίων και δημοτικών εσόδων !
9. Η διακριτική ευχέρεια του Δημοτ. Συμβουλίου δεν είναι ασύδοτη, έχει και τα όριά της. Η τιμή του χωρικού μέτρου στην εκμίσθωση δε μπορεί να είναι διπλάσια από την τιμή μισθώματος πέρσι δηλαδή από 7 και 7,5 ευρώ μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015 σε 15,00 ευρώ φέτος. Ωστόσο τα οικονομικά των δημοτών και της Χώρας δεν καλυτέρευσαν ώστε να δικαιολογείται μια κάποια αύξηση πόσο μάλλον ο διπλασιασμός της τιμής του μισθώματος.  Να σημειωθεί εδώ ότι σε όλη τη διάρκεια του 2016 δεν έχει δοθεί προς εκμίσθωση καμία συστάδα δημοτικού δάσους ενώ η εν λόγω εκμισθώσεις είναι οι πρώτες μέσα στο έτος, δηλαδή οι τελευταίες συστάδες που εκμισθώθηκαν από το δήμο Φλώρινας ήταν το Δεκέμβριο του 2015 η δε τιμή τους ήταν 7,00 ευρώ ανά χ,κ.μ. ( πχ το από 03.11.2015 με ΑΠ 25458 και από 10.12.2015 με ΑΠ 28515 Συμφωνητικό εκμίσθωσης και ανάθεσης υλοτομίας του Δήμου Φλώρινας). Γι αυτό είναι απαράδεκτη και ανάλγητη η απόφαση της 21.11.2016 του δημοτικού συμβουλίου !!!
10. η απόφαση αυτή έχει και προσχηματικό χαρακτήρα, καθώς έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας από τον Αγροτικό, Δασικό Συνεταιρισμό Αλώνων «Άλωνα» για άρνηση εκμίσθωσης προς υλοτόμηση της συστάδας 8 Α, στο δάσος Αλώνων Δήμου Φλώρινας, με συνέπεια αυτή να «χαθεί» και να μη μπορεί πλέον να υλοτομηθεί, να υποστούν οικονομικές απώλειες τα μέλη του δασικού συνεταιρισμού και να υφίσταται οικονομική ζημία ο δήμος Φλώρινας λόγω απώλειας εσόδων. Το επιχείρημα του δημάρχου και η δικαιολογία ήταν επί λέξει ότι  «θέλουμε όντως ο δήμος να έχει πραγματικά έσοδα και έχουμε διαπιστώσει στους άλλους δήμους οι συστάδες πωλούνται με 17 ευρώ το χωρικό, δε μπορούμε εμείς να ξεπουλάμε με 5 ευρώ..»   Προκειμένου λοιπόν να στηρίξει αυτό του το επιχείρημα και αφού αιτούντες συνεταιρισμοί δεν είναι «φίλα προσκείμενοι» αποφάσισε καθαρά προσχηματικά, μέσω της εισηγήσεως του αντιδημάρχου, να ανεβάσει την τιμή εκμίσθωσης από τα 7,00 ευρώ στα 15,00 !!!

Η απόφαση αυτή του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Φλώρινας είναι μια ακόμα παράγραφος στο σενάριο της σαπουνόπερας με τίτλο «ο δήμαρχος φροντίζει τα οικονομικά του δήμου», είναι ανάλγητη απόφαση, είναι προσχηματική και γι αυτό απαράδεκτη.
                                                                        Φλώρινα, 22 Νοεμβρίου 2016

                                                                        Λαϊκή Συσπείρωση Φλώρινας