ΦΛΩΡΙΝΑ Παροχή τοπικού πόρου ΔΕΗ στη Φλώρινα, σε ηλεκτρική ενέργεια". - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Παροχή τοπικού πόρου ΔΕΗ στη Φλώρινα, σε ηλεκτρική ενέργεια".

.

.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Παροχή τοπικού πόρου ΔΕΗ στη Φλώρινα, σε ηλεκτρική ενέργεια".

Θέμα: "Παροχή τοπικού πόρου ΔΕΗ στη Φλώρινα, σε ηλεκτρική ενέργεια".
Κύριοι, κυρία
Είναι γνωστό ότι οι θερμικές ανάγκες των νοικοκυριών της περιοχής είναι οι μεγαλύτερες σε πανελλαδικό επίπεδο, γεγονός που σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή τιμή του πετρελαίου, αλλά και των άλλων μορφών θέρμανσης, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και την αύξηση της ανεργίας, καθιστά πάρα πολύ δύσκολη, έως αδύνατη τη δυνατότητα των κατοίκων...


 της περιοχής να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Στην πραγματικότητα, λόγω οικονομικής αδυναμίας των νοικοκυριών να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μπορούν να ωφεληθούν και από την επιδοματική πολιτική στο πετρέλαιο.
Για την άρση όλων των παραπάνω στρεβλώσεων και δυσκολιών και στο πλαίσιο μιας κοινωνικά δίκαιης οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής από τους αέριους ρύπους των άλλων μορφών θέρμανσης που προστιθέμενοι στη δραστηριότητα της ΔΕΗ, αφενός υποβαθμίζουν το περιβάλλον αφ’ετέρου αυξάνουν τη πιθανότητα ενεργοποίησης των περιβαλλοντικών ποινικών ρήτρων της ΔΕΗ,
Ζητάμε
την παροχή του τοπικού πόρου της ΔΕΗ που αντιστοιχεί στην Φλώρινα σε ηλεκτρική ενέργεια.
Παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα το θέμα, λόγω των ειδικών έντονων μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν ήδη στην περιοχή.--


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ Σ.Τ.Υ.Ε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                    ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ         ΤΣΟΜΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ:
    Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
    Βουλευτές Φλώρινας κ.Σέλτσα- κ.Αντωνιάδη
    Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Μπίρο
    Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας κα Παναγιωτίδου
    Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βοσκόπουλο  
    Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδη
    Εργατικό Κέντρο Φλώρινας