ΦΛΩΡΙΝΑ Υποχρεωτική χορήγηση της ετήσιας άδειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Υποχρεωτική χορήγηση της ετήσιας άδειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016

.

.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Υποχρεωτική χορήγηση της ετήσιας άδειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη χορήγησης άδειας του τρέχοντος έτους 2016.
Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Ο εργοδότης θα πρέπει να χορηγεί στους εργαζόμενους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς.

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Εγκύκλιος 1/3/2005 του Υπ. Απασχόλησης επί του άρθρου 1 του Ν.3302/2004).

Mπορείτε να υπολογίσετε την άδειά σας χρησημοποιώντας την online εφαρμογή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php