ΦΛΩΡΙΝΑ Διακοπή στην κυκλοφορία στην δευτερεύουσα επαρχιακή οδό ΤΚ Νεοχωρακίου – ΤΚ Μελίτης - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Διακοπή στην κυκλοφορία στην δευτερεύουσα επαρχιακή οδό ΤΚ Νεοχωρακίου – ΤΚ Μελίτης

.

.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Διακοπή στην κυκλοφορία στην δευτερεύουσα επαρχιακή οδό ΤΚ Νεοχωρακίου – ΤΚ Μελίτης

Διακοπή στην κυκλοφορία παντός οχήματος στην δευτερεύουσα επαρχιακή οδό ΤΚ Νεοχωρακίου – ΤΚ Μελίτης. Από την έξοδο της ΤΚ Νεοχωρακίου έως την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Μελίτης Φλώρινας κατά το χρονικό διάστημα από 10/09//2016 έως και 13/09/2016.


Το διάστημα αυτό θα εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια για την αποκατάσταση υπηρεσία έως την αποπεράτωση των εργασιών του οδοστρώματος