ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

.

.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 09 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Λεπτοκαρυών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Διευθυντή Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

2. «Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 82/2016 σύμφωνα με την απόφαση  Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 69341/30.06.2016 (ΦΕΚ 1986/30.06.2016 τεύχος Β’) ¨παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ στις 29 Αυγούστου 2016»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 64/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον καθορισμό δυναμικότητας νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και  Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

5. «Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης τμήματος εντός του με αριθμό 858 ακινήτου, αγροκτήματος Αγίου Βαρθολομαίου, διανομής έτους 1933, στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας, εντός του οποίου υπάρχει κτισμένη εκκλησία ως και οικήματα, για να το χρησιμοποιήσει, βάσει του άρθρου 39 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146/τ.Α’/31-5-1977, για την ίδρυση νέας Ιεράς Μονής ή Ιερού Προσκυνήματος»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Αντικατάσταση μελών στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2)  Βουλευτή ΝΔ,
     κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                      ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ
4)  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                      
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
11) Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Ιωάννη Μίσκα
12) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας
13) ΑΝΦΛΩ ΑΕ