ΦΛΩΡΙΝΑ Εξαετές μνημόσυνο π. Αυγουστίνου Καντιώτου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Εξαετές μνημόσυνο π. Αυγουστίνου Καντιώτου

.

.

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Εξαετές μνημόσυνο π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀνακοινώνεται ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ὅτι τὴν Παρασκευὴ 26 Αὐγούστου 2016 καὶ ὥρα 8 μ.μ. θὰ γίνῃ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καὶ θὰ τελεσθῇ Τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου ποὺ βρίσκεται στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς.


Στὴν συνέχεια θὰ ἀκολουθήσῃ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπὶ τη μνήμῃ τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Αὐγουστίνου.

Τὴν Κυριακὴ, 28 Αὐγούστου, τὸ ἀπόγευμα (6:00- 8:30 μ.μ.), θὰ τελεσθῇ ἡ ΠΑΝΝΥΧΙΔΑ τοῦ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ μετά τὸν ἑσπερινό, καὶ τρισάγιο στὸ μνῆμα του.