ΦΛΩΡΙΝΑ Οριστικά αποτελέσματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Οριστικά αποτελέσματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας

.

.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Οριστικά αποτελέσματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των σωστικών ανασκαφών στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας.

Για τις 340 θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών δείτε εδώ
Για τις 124 θέσεις  ΠΕ Αρχαιολόγων δείτε εδώ