ΦΛΩΡΙΝΑ Τα ΕΠΑ.Λ. αποκτούν μια νέα και πιο ελκυστική δομή Οι μαθητές/-τριες: - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Τα ΕΠΑ.Λ. αποκτούν μια νέα και πιο ελκυστική δομή Οι μαθητές/-τριες:

.

.

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Τα ΕΠΑ.Λ. αποκτούν μια νέα και πιο ελκυστική δομή Οι μαθητές/-τριες:

Την Α' ΤΑΞΗ διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές τουςστη Β' ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 9 τομείς σπουδών και διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά
μαθήματα
στη Γ' ΤΑΞΗ επιλέγουν μία από τις 36 ειδικότητες από τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β' τάξη και διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα
Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. χορηγείται: Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας, επιπέδου 4
(αντίστοιχο των ευρωπαϊκών)
Παράλληλα με τα Ημερήσια λειτουργούν και τα
Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
Με το νέο θεσμό του «Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας», δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου, (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς, μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα ΤΕΙ και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ και ΓΕΑ, και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%
Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5
Επανεγγραφή στη Γ'τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα από τον οποίο έχει αποφοιτήσει ή στη Β'τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες)